"Νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα": Αυξημένη επιδότηση με καινοτομική...καθυστέρηση

"Νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα": Αυξημένη επιδότηση με καινοτομική...καθυστέρηση
Σε 60%, από 50% που αρχικά είχε ανακοινωθεί, αυξάνεται το ποσοστό ενίσχυσης των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων για το πρόγραμμα «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», για όλη την επικράτεια. Αυτό είναι το καλό νέο.
Το «κακό» νέο είναι ότι η έναρξη υποβολής των προτάσεων μετατίθεται για την 1η Αυγούστου, από τις 15 Ιουλίου που προέβλεπε ο αρχικός στόχος του υπουργείου. Και βέβαια το αστείο της υπόθεσης είναι ότι αυτό το μάθαμε σήμερα 19 Ιουλίου, ενώ εδώ και μέρες όλοι έψαχναν να βρουν άκρη με τις ημερομηνίες. Ευχόμαστε πραγματικά την 1η Αυγούστου να ξεκινήσει. Το Υπ. Ανάπτυξης σε σημερινή του ανακοίνωση αναφέρειότι οι αλλαγές στο ποσοστό επιχορήγησης αλλά και στην ημερομηνία έναρξης της υποβολής των προτάσεων προέκυψαν λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος κυρίως των νέων ανθρώπων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», για λόγους καλύτερης προετοιμασίας των ενδιαφερομένων αλλά και για τεχνικούς λόγους.
Ποιοι και πως χρηματοδοτούνται
  • Όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης και τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν / συστήσουν (start –up) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
  • Νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο.
    • Υφιστάμενες (νέες) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες έχουν κλείσει από μία έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.

Δείτε εδώ τον οδηγό του προγράμματος