EcoFin: Μεγάλες αλλαγές για τον ΦΠΑ συμφώνησαν οι υπουργοί Οικονομικών στις Βρυξέλλες

EcoFin: Μεγάλες αλλαγές για τον ΦΠΑ συμφώνησαν οι υπουργοί Οικονομικών στις Βρυξέλλες

Συμφωνία στο ECOFIN για την επικαιροποίηση των κανονισμών για τους συντελεστές ΦΠΑ για αγαθά και υπηρεσίες.

Tο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες συμφώνησε να καταργήσει σταδιακά τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ ή τις απαλλαγές στα ορυκτά καύσιμα και άλλα αγαθά.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του ECOFIN για τις μεγάλες αλλαγές στον ΦΠΑ, το Συμβούλιο ενημέρωσε και εκσυγχρόνισε τον κατάλογο των αγαθών και των υπηρεσιών για τις οποίες επιτρέπονται μειωμένοι συντελεστές, λαμβάνοντας υπόψη τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας.

«Η ενημέρωση του καταλόγου βασίστηκε σε μια σειρά από αρχές, όπως το όφελος του τελικού καταναλωτή και το γενικό συμφέρον. Ωστόσο, για να αποφευχθεί η διάδοση των μειωμένων συντελεστών, το Συμβούλιο αποφάσισε να περιορίσει τον αριθμό των ειδών στα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν μειωμένοι συντελεστές», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Προστέθηκε επίσης μια νέα διάταξη στην οδηγία για τον ΦΠΑ για την αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών κρίσεων και για να επιτρέψει στα κράτη μέλη να ανταποκριθούν γρήγορα σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως πανδημίες, ανθρωπιστικές κρίσεις ή φυσικές καταστροφές.

ΦΠΑ – ECOFIN: Καταργήσεις εν όψει
Το Συμβούλιο συμφώνησε να καταργήσει σταδιακά τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ ή τις απαλλαγές στα ορυκτά καύσιμα και άλλα αγαθά με παρόμοιο αντίκτυπο στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, έως την 1η Ιανουαρίου 2030. Οι μειωμένοι συντελεστές και οι εξαιρέσεις για τα χημικά λιπάσματα και τα χημικά φυτοφάρμακα θα λήξουν έως την 1η Ιανουαρίου 2032.

Advertisement

Επιπλέον, το Συμβούλιο εισήγαγε στον κατάλογο αγαθά και υπηρεσίες φιλικά προς το περιβάλλον για τα οποία επιτρέπονται μειωμένοι συντελεστές, όπως ηλιακοί συλλέκτες, ηλεκτρικά ποδήλατα και υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα από τους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ, τονίζοντας ότι «οι νέοι αυτοί κανόνες θα παρέχουν στις κυβερνήσεις μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τους συντελεστές που μπορούν να εφαρμόζουν και θα διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ».

ΦΠΑ – ECOFIN: Το… μπαλάκι στις κυβερνήσεις
Ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες είναι υψηλότερος από 15%, εκτός από μία λίστα εξαιρέσεων όπου ο μειωμένος συντελεστής πρέπει να είναι τουλάχιστον 5%. Οι συντελεστές ΦΠΑ διαφοροποιούνται μεταξύ των χωρών της ΕΕ και των προϊόντων. Ορισμένες χώρες έχουν επίσης συμφωνήσει ειδικούς συντελεστές για συγκεκριμένα προϊόντα.

Οι υπουργοί συμφώνησαν, επίσης, ότι οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και οι εξαιρέσεις για τα χημικά λιπάσματα και χημικά παρασιτοκτόνα θα εξακολουθήσουν να ισχύουν έως την 1η Ιανουαρίου 2032, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος για την προσαρμογή των αγροτών με μικρές εκμεταλλεύσεις.

Η συμφωνία θα επιτρέψει στις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ σε προϊόντα και υπηρεσίες που κάνουν την οικονομία πιο κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή, όπως στην πρόσβαση στο διαδίκτυο και το live streaming πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.

Έχοντας την εμπειρία από την πανδημία της COVID-19, οι υπουργοί συμφώνησαν να εντάξουν στη λίστα με τα προϊόντα που υπάγονται σε χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ τον εξοπλισμό για την προστασία της υγείας, όπως τις μάσκες και άλλα ιατρικά είδη που θεωρούνται αναγκαία για ΑμεΑ.

Χαμηλότεροι συντελεστές ΦΠΑ θα είναι επίσης δυνατόν να εφαρμοστούν σε προϊόντα που συνδέονται με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, όπως τα ποδήλατα, τα συστήματα πράσινης θέρμανσης και τα ηλιακά πάνελ που είναι εγκατεστημένα σε κατοικίες και δημόσια κτίρια.

Πάολο Τζεντιλόνι: «Εξαιρετική είδηση»
Ο Επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι, δήλωσε ότι η σημερινή «ομόφωνη συμφωνία» για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων που διέπουν τους συντελεστές ΦΠΑ αποτελεί «εξαιρετική είδηση», τονίζοντας ότι «τα κράτη-μέλη θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία ώστε τα συστήματά τους ΦΠΑ να αντικατοπτρίζουν τις εθνικές επιλογές πολιτικής, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνοχή με τις κοινές ευρωπαϊκές προτεραιότητες: την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και, φυσικά, την προστασία της δημόσιας υγείας».

Οι χαμηλότεροι συντελεστές θα μπορούν να εφαρμοστούν μετά τη διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα πρέπει να γίνει έως τον Μάρτιο του 2022.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ