Ψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο για το δημόσιο

Ψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο για το δημόσιο
Ψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 157 ψήφους «υπέρ», 79 ψήφους «κατά» και 18 «παρών». Προηγήθηκε ονομαστική ψηφοφορία μετά από αίτημα της ΝΔ.