Διπλασιάστηκε το επιτόκιο δανεισμού στα έντοκα τρίμηνης διάρκειας

Διπλασιάστηκε το επιτόκιο δανεισμού στα έντοκα τρίμηνης διάρκειας

Διπλασιάστηκε το επιτόκιο με το οποίο δανείστηκε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο 625 εκατ. ευρώ, μέσω εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοπρασίας που ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,45% (από 0,20% που ήταν στη δημοπρασία της 6ης Ιουλίου), ενώ υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,074 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,72 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ