ΣΕΒ: Από το Κράτος 0.2 στο Κράτος 2.0. - Ποια τα οφέλη και τα επόμενα βήματα

π

ΣΕΒ: Από το Κράτος 0.2 στο Κράτος 2.0.  - Ποια τα οφέλη και τα επόμενα βήματα

Σημαντικά βήματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης, έχει υλοποιήσει η Ελλάδα, όπως αναφέρει σε Special Report του ο ΣΕΒ.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, τη διετία της πανδημίας, εστιάζοντας στην ψηφιοποίηση πολυάριθμων υπηρεσιών, βελτιώθηκε η εξυπηρέτηση πολιτών, αλλά και επιχειρήσεων.

Σήμερα, η χώρα διαθέτει ψηφιακή στρατηγική, τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025. Η Βίβλος εστιάζει στην ψηφιοποίηση του συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα 450 έργων με κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας την ταχύτητα και τον διυπουργικό συντονισμό. Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr αποτελεί μέχρι στιγμής το σημαντικότερο ψηφιακό εργαλείο καθώς συγκεντρώνει απλές και αποτελεσματικές ψηφιακές υπηρεσίες που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Το Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ, με την σύμπραξη της Deloitte, ανέλυσε σε βάθος την πρόοδο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εστιάζοντας στην προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες (G2C) μέσω της πύλης gov.gr. Η ανάλυση του Παρατηρητηρίου βασίστηκε στα ποιοτικά οφέλη της πύλης όπως η ευκολία ανεύρεσης της κάθε υπηρεσίας, η κατάργηση των χρόνων αναμονής σε φυσικές ουρές, η διαθεσιμότητα επί 24ώρης βάσης, η αμεσότητα εξυπηρέτησης, κ.ά. Επιπλέον, η ανάλυση ποσοτικοποίησε τα οφέλη αυτά ώστε να τεκμηριώσει την πρόοδο της ψηφιακής διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, για τα πρώτα 2 χρόνια της πύλης gov.gr καταγράφονται τα εξής:

*1.400 υπηρεσίες πλέον παρέχονται ψηφιακά, μέσα από τις οποίες οι χρήστες έχουν εξυπηρετηθεί 36,5 εκατ. φορές συνολικά.

*€270 εκατ. είναι η ετήσια συνολική εξοικονόμηση για την οικονομία. Από αυτά, τα €215 εκατ. προέρχονται από τη μείωση του χρόνου μετακίνησης των πολιτών σε φυσικά σημεία αλλά και από τη μείωση του χρόνου φυσικής εξυπηρέτησης των πολιτών από τους δημόσιους υπαλλήλους. Εφόσον συνεχιστεί η αύξηση των ψηφιακών υπηρεσιών, το συνολικό όφελος σε ορίζοντα πενταετίας ξεπερνάει τα €1,3 δισ.

*42 εκατ. άυλες συνταγές εκδόθηκαν μέσα από το σύστημα άυλης συνταγογράφησης.

*+1.800 ώρες εκπαίδευσης, 300 μαθήματα, 34 θεματικές ενότητες, +740.000 επισκέψεις, και 5,7 εκατ. προβολές σελίδων στην Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών.

Το Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ προτείνει πέντε άξονες που θα επιτρέψουν στη χώρα να επιταχύνει τη σύγκλιση με τις επιδόσεις της υπόλοιπης ΕΕ και να αποκομίσει περισσότερα οφέλη:

1. Μεγαλύτερη εστίαση της Δημόσιας Διοίκησης στις ψηφιακές διεπαφές με επιχειρήσεις.

2. Επιτάχυνση επενδύσεων στη διαλειτουργικότητα των μητρώων του δημόσιου τομέα.

3. Προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που επιδρούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την προσέλκυση επενδύσεων, όπως η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, η επέκταση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, καθώς και η ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των μεταφορών.

4. Ταχεία ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστημάτων που συνδέονται με τη λειτουργία της οικονομίας, όπως το SingleWindow στα τελωνεία, το νέο σύστημα κρατικών ενισχύσεων, το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, το σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, το σύστημα φορολογίας, τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες ληξιπρόθεσμων οφειλών, το σύστημα άσκησης δραστηριοτήτων και ελέγχων, κ.ά.

5. Απλοποίηση των διαδικασιών πριν την ψηφιοποίησή τους, ώστε να απαλλαγούν από αγκυλώσεις που δεν συνάδουν με την ψηφιακή οικονομία.

Η πλήρης έκθεση του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ είναι εδώ. Η έκθεση παρουσιάστηκε και σχολιάστηκε στην ειδική ψηφιακή εκδήλωση, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ