Διπλασιάζεται η επιδότηση φυσικού αερίου σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για τον Απρίλιο

Διπλασιάζεται η επιδότηση φυσικού αερίου σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για τον Απρίλιο

Για τον μήνα Απρίλιο η μοναδιαία επιδότηση σύμφωνα με την απόφαση ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, όπως αναφέρει η απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ .

Η επιδότηση για το φυσικό αέριο για τον μήνα Απρίλιο διαμορφώνεται στα 40 ευρώ ανά Μεγαβατώρα (MWh), από 20 ευρώ που ήταν για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο για τους οικιακούς καταναλωτές.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση, οι παρ. 1-3 του άρθρου 3 της ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/09.02.2022 «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021», αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου του έτους 2022.
2. Για τους οικιακούς καταναλωτές, η μοναδιαία επιδότηση για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο ορίζεται στο ποσό των 20 ευρώ ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου.
Για τον μήνα Απρίλιο η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των 40 ευρώ ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου.
3. Για τους μη οικιακούς καταναλωτές, η μοναδιαία επιδότηση για τον μήνα Ιανουάριο ορίζεται στο ποσό των 30 ευρώ ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των 20 ευρώ ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Για τον μήνα Απρίλιο η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των 40 ευρώ ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ