Έρευνα της Επ. Ανταγωνισμού για αντί-ανταγωνιστικές πρακτικές στον κλάδο της αγροτικής οικονομίας

Έρευνα της Επ. Ανταγωνισμού για αντί-ανταγωνιστικές πρακτικές στον κλάδο της αγροτικής οικονομίας

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ο αιφνιδιαστικός έλεγχος αποτελεί ένα προκαταρκτικό βήμα στο πλαίσιο έρευνας για τον εντοπισμό αντί-ανταγωνιστικών πρακτικών στον κλάδο της αγροτικής οικονομίας.

 

 

Στη διενέργεια αιφνιδιαστικού επιτόπιου ελέγχου σε επιχείρηση προχώρησε χθες η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας που διενεργεί στις αγορές των σπόρων ηλίανθου, βαμβακιού και αραβόσιτου, καθώς και στις αγορές προϊόντων φυτοπροστασίας καλλιεργειών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ο αιφνιδιαστικός έλεγχος αποτελεί ένα προκαταρκτικό βήμα στο πλαίσιο έρευνας για τον εντοπισμό αντί-ανταγωνιστικών πρακτικών στον κλάδο της αγροτικής οικονομίας.

Σημειώνεται ότι η διεξαγωγή τέτοιων ελέγχων δεν προδικάζει ότι οι επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων έχουν εμπλακεί σε αντί-ανταγωνιστική συμπεριφορά ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Η Επιτροπή δηλώνει ότι, ως θεματοφύλακας της εύρυθμης λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, θα παρεμβαίνει κατά άμεση προτεραιότητα όπου κρίνεται απαραίτητο και θα εξετάζει κάθε σχετική περίπτωση που θα υποπέσει στην αντίληψή της, με την υποβολή καταγγελίας, αίτησης επιείκειας ή ανώνυμων σχετικών πληροφοριών μέσω του ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος (whistleblowing) και θα επιβάλλει αυστηρότατες διοικητικές κυρώσεις στις επιχειρήσεις που τυχόν εφαρμόζουν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ