Έως 17 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις των δήμων για κονδύλια 60.000 ευρώ

 Έως 17 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις των δήμων για κονδύλια 60.000 ευρώ


Τρίτος κύκλος χρηματοδοτήσεων από το EU City Facility για την υλοποίηση επενδύσεων για βιώσιμες πόλεις

 

 

Ανακοινώνεται η έναρξη της 3ης πρόσκλησης για αιτήσεις από το EU City Facility (EUCF), ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ που υποστηρίζει δήμους και τοπικές αρχές ώστε να επιταχύνουν τις επενδύσεις στη βιώσιμη ενέργεια.

Η 3η πρόσκληση του EU City Facility θα υποστηρίξει την ανάπτυξη 69 επενδυτικών ιδεών, συνολικού προϋπολογισμού 4,14 εκατ. ευρώ. Σε προηγούμενους κύκλους πρόσκλησης του EU City είχαν χρηματοδοτηθεί 30 επενδυτικές ιδέες σε 14 χώρες (1η πρόσκληση) και η επιλογή 69 επιτυχόντων υποψηφίων (2η πρόσκληση) από 19 χώρες, που επί του παρόντος βρίσκονται στη διαδικασία υπογραφής των επίσημων συμφωνιών τους.


Τι χρηματοδοτείται

Το EUCF χρηματοδοτεί την ανάπτυξη μιας Επενδυτικής Ιδέας με πάγια επιχορήγηση έως 60.000 Ευρώ. Οι επιτυχημένοι δικαιούχοι χρησιμοποιούν την επιχορήγηση για να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της επενδυτικής ιδέας, συμπεριλαμβανομένων (τεχνικών) μελετών δυνατότητας υλοποίησης και μιας ποικιλίας βασικών αναλύσεων που εστιάζουν στα έργα τους και τη συνολική αγορά, τους ενδιαφερόμενους φορείς, νομικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές πτυχές. Η χρηματοδότηση δεν διοχετεύεται απευθείας στις επενδύσεις. Καλύπτει το κόστος άντλησης των απαιτούμενων πόρων και την πρόσβαση η οποία μπορεί να ανοίξει πόρτες για επακόλουθες επενδύσεις.


Δικαίωμα συμμετοχής και αίτηση

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλους τους Δήμους και Τοπικές Αρχές από τα κράτη μέλη της ΕΕ, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολιτικά εγκεκριμένο σχέδιο για το κλίμα και την ενέργεια και να αποδεικνύουν πολιτική δέσμευση για την ανάπτυξη της επενδυτικής τους ιδέας μέσω επιστολής υποστήριξης, υπογεγραμμένη από τον Δήμαρχο ή άλλους σχετικούς πολιτικούς εκπροσώπους.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 17η Δεκεμβρίου 2021.
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής και τη διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης βρίσκονται στο επίσημο έγγραφο της πρόσκλησης και στον ιστότοπο του EUCF.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ