ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 27,1% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Μάρτιο του 2021

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 27,1% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Μάρτιο του 2021

Παρά τη μεγάλη αύξηση των εξαγωγών...

Παρά τη μεγάλη αύξηση των εξαγωγών το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας σημείωσε άνοδο 27,1%, για τον φετινό μήνα Μάιο.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές, προκύπτουν τα εξής:

- Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων, ανήλθε στο ποσό των 5.428,4 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο 2021 έναντι 4.124,3 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 31,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.034,5 εκατ. ευρώ ή 32,1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.036,7 εκατ. ευρώ ή 32,3%).

- Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 3.338,1 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο 2021 έναντι 2.479,8 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 34,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 574,0 εκατ. ευρώ ή 29,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 574,2 εκατ. ευρώ 30%).

- Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.090,3 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο 2021 έναντι 1.644,5 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 27,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 460,5 εκατ. ευρώ ή 35,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 462,5 εκατ. ευρώ 35,8%).

- Το α' τρίμηνο εφέτος, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 13.490,4 εκατ. ευρώ έναντι 13.236,0 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 1,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 524,0 εκατ. ευρώ ή 5,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 545,8 εκατ. ευρώ ή 5,5%).

- Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 8.756,2 εκατ. ευρώ έναντι 7.988,6 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 9,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 684,2 εκατ. ευρώ ή 11,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 686,2 εκατ. ευρώ ή 11,5%).

- Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 4.734,2 εκατ. ευρώ έναντι 5.247,4 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2020, παρουσιάζοντας μείωση 9,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 160,2 εκατ. ευρώ ή 3,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 140,4 εκατ. ευρώ ή 3,5%).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ