Ανοίγει ο δρόμος για μικροδάνεια επιχειρήσεων και προσώπων έως 25.000 ευρώ

Ανοίγει ο δρόμος για μικροδάνεια επιχειρήσεων και προσώπων έως 25.000 ευρώ

Ξεκίνησε χθες η δημόσια διαβούλευση επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών για τα ιδρύματα παροχής μικροπιστώσεων.

Το σχέδιο νόμου ορίζει τις διαδικασίες ίδρυσης των νέων ιδρυμάτων και προβλέπει ρητά πως αυτά θα προσφέρουν χρηματοδότηση έως και 25.000 ευρώ σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και σε αυτοαπασχολούμενους, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας του νόμου 4430/2016 και φυσικά πρόσωπα.

Τα δάνεια θα χορηγούνται χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και ο δικαιούχος θα μπορεί να λαμβάνει νέα μικροχρηματοδότηση απο ένα ή περισσότερα ιδρύματα υπό την προϋπόθεση πως παλαιό και νέο ποσό δεν ξεπερνούν το όριο των 25.000 ευρώ. Το ίδρυμα θα μπορεί να απαιτήσει την ύπαρξη τριτεγγυητή και τα δέναια θα αποπληρώνονται σε διάστημα όχι μικρότερο των 12 μηνών και όχι μεγαλύτερο των δέκα ετών.

Εκτός των νέων ιδρυμάτων τη σύσταση των οποίων προβλέπει ο νέος νόμος, μικροχρηματοδοτήσεις θα μπορούν να προσφέρουν επίσης το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων δεν θα μπορούν να εκδίδουν ομόλογα, πλην των ομολόγων που προβλέπει η νομοθεσία περί Ανωνύμων Εταιρειών, ενώ δεν θα προσελκύουν από το κοινό καταθέσεις και δεν θα παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης πως με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας δύναται να δημιουργούνται προγράμματα χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων με συνεπένδυση πόρων των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων και του εθνικού ή του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ