Αυτό είναι το «διπλό προσχέδιο» του προϋπολογισμού

Στο 4,14% το πρωτογενές πλεόνασμα αν κοπούν οι συντάξεις – Στο 3,58% αν διατηρηθούν στο ύψος τους –Και μείωση στα διανεμόμενα κέρδη αλλά από το 2020.

Αυτό είναι το «διπλό προσχέδιο» του προϋπολογισμού

Η κυβέρνηση ανεβάζει τον πήχη του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 4,14% για το 2019 και ζητά να «μοιράσει» 1,1 δις. ευρώ για να σώσει τις συντάξεις και να ενεργοποιήσει τις εξαγγελίες Τσίπρα. Αυτή είναι όλη η ουσία του προσχεδίου που κατατέθηκε νωρίτερα στη Βουλή. Στην πραγματικότητα, το προσχέδιο προβλέπει ένα βασικό σενάριο με κομμένες συντάξεις που αφήνει πρωτογενές πλεόνασμα 4,14% και ένα εναλλακτικό που αποτυπώνει τις εξαγγελίες Τσίπρα στη ΔΕΘ το οποίο κατεβάζει όμως το πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,58% δηλαδή οριακά πάνω από τον επίσημο στόχο του 3,5%.

 

Η επίσημη θέση του υπουργείου Οικονομικών, αποτυπώνεται στην ακόλουθη ανακοίνωση που εκδόθηκε με αφορμή την κατάθεση του προσχεδίου:

«Το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα, Δευτέρα 1 Οκτωβρίου, προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2019. Το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού στηρίζεται σε ένα αναθεωρημένο μακροοικονομικό σενάριο βάσει του οποίου ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης, σε σταθερές τιμές, προβλέπεται να είναι 2,1% και 2,5% για τα έτη 2018 και 2019 αντιστοίχως. Οι ικανοποιητικές δημοσιονομικές επιδόσεις των ετών 2015-2018, καθώς και η βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας επιτρέπουν τη σταδιακή αλλαγή του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής, με σκοπό την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και την αντιμετώπιση, με τρόπο στοχευμένο, χρονίων ελλειμμάτων στον τομέα της κοινωνικής προστασίας.

Για το 2019, η αλλαγή του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής υλοποιείται μέσω των ακόλουθων μέτρων που προτίθεται να εφαρμόσει η Κυβέρνηση:

  • Από την πλευρά των εσόδων, (α) τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% μεσοσταθμικά, (β) τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, (γ) τη μείωση φορολογίας διανεμόμενων κερδών και (δ) τη σταδιακή μείωση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από 29% σε 25% με μείωση κατά 1% κατ’ έτος.
  • Από την πλευρά των δαπανών, (α) την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για νέους κάτω των 25 ετών, (β) την εισαγωγή ενός νέου προγράμματος επιδότησης ενοικίου με οικονομικά και οικογενειακά κριτήρια, (γ) την ενίσχυση των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, (δ) την ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού αποτυπώνει, επίσης, την πρόθεση της Κυβέρνησης να μην υλοποιήσει την εφαρμογή των συνταξιοδοτικών και εξισορροπητικών παρεμβάσεων, όπως αυτές είχαν συμπεριληφθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 για το 2019, με την εξαίρεση του μέτρου ενίσχυσης των οικογενειακών επιδομάτων, το οποίο ήδη εφαρμόζεται από 1.1.2018. Η ακριβής ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών παρεμβάσεων που προτίθεται να υλοποιήσει η Κυβέρνηση θα οριστικοποιηθεί στο πλαίσιο της επεξεργασίας των προϋπολογισμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού, τόσο τα περιγραφόμενα μέτρα δημοσιονομικής επέκτασης όσο και η μη εφαρμογή των συνταξιοδοτικών και εξισορροπητικών παρεμβάσεων είναι πλήρως συμβατά με το δημοσιονομικό στόχο της χώρας, όπως αυτός τίθεται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022.

Αυτό που αναφέρει και η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών είναι ότι το πρωτογενές πλεόνασμα βγαίνει πάνω από το 3,5% του ΑΕΠ ούτως ή άλλως. Απλώς στην περίπτωση του βασικού σεναρίου παραμένει ένας ανεκμετάλλευτος δημοσιονομικός χώρος της τάξεως του 0,6% του ΑΕΠ ενώ στην περίπτωση της πρότασης της κυβέρνησης, δημιουργείται το έδαφος και για να μην κοπούν οι συντάξεις και για να εφαρμοστούν τα μέτρα που προαναφέρθηκαν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ