Ξεκαθάρισμα… λογαριασμών στις ΔΕΚΟ

Ριζικές αλλαγές στις 16 εταιρείες του Δημοσίου που εντάχθηκαν στο Υπερταμείο με στόχο την εξυγίανση τους σε όλα τα επίπεδα

Ξεκαθάρισμα… λογαριασμών στις ΔΕΚΟ

Χρονιά εκκαθαρίσεων για τις  16 ΔΕΚΟ που εντάχθηκαν τελικά στο Υπερταμείο θα είναι το 2018, με την οριστικοποίηση των νέων διοικήσεών τους στο δεύτερο εξάμηνο και την υλοποίηση των στόχων εξυγίανσής τους.  Αντιμέτωπες με πρωτοφανείς αλλαγές, θα βρεθούν κάποιες από τις πιο προβληματικές κρατικές εταιρείες  όπως ο Όμιλος Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), οι θυγατρικές του εταιρείες Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) και Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ). Υπό το νέο τους ιδιοκτήτη και τις νέες διοικήσεις που θα ορίσει η «Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων», ξαφνικά… στόχος των  παραπάνω ΔΕΚΟ, θα γίνει η αύξηση της αποδοτικότητας, η πλήρης αναδιοργάνωσή τους, η περιστολή δαπανών,  ο εξορθολογισμός και οι  αλλαγές σε νοοτροπίες και καθιερωμένες πρακτικές.

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ

Οι υπερζημιογόνες, εταιρείες θα πρέπει στο εξής να αυξάνουν διαρκώς τη μακροπρόθεσμη οικονομική τους αξία, με πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της οικονομικής τους βιωσιμότητας και να εφαρμόζουν αρχές χρηστής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.

Οι επιχειρήσεις που μεταβιβάζονται στην ΕΕΣΥΠ είναι τελικά 16 και είναι οι εξής: 1. ΟΑΣΑ, 2. ΟΣΥ, 3. ΣΤΑΣΥ, 4. ΟAKA, 5. ΕΛΤΑ (Α΄ ομάδα), 6. ΕΥΑΘ, 7. ΕΥΔΑΠ, 8. ΔΕΗ (Β΄ ομάδα), 9. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, 10. Ελληνικές Αλυκές, 11. ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, 12. Α.Ε. Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ), 13. Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ), 14. Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ), 15 ΔΕΘ-HELEXPO και 16. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (Γ΄ ομάδα).

Ακόμη το Υπερταμείο φαίνεται να λαμβάνει ως προίκα τα μερίσματα του Δημοσίου στον ΟΤΕ, αφού το πολυνομοσχέδιο ορίζει ότι το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος για τη συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου στον ΟΤΕ εκχωρείται στο υπερταμείο. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου, η απόφαση αυτή αφαιρεί ετήσια έσοδα ύψους 4.000.000 ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο.

ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΤΑΣΤΟΙΧΕΙΩΣΗ

Με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται τη Δευτέρα ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τις αλλαγές διοικήσεων και την πλήρη μεταμόρφωση των δημόσιων εταιρειών που σήμερα απασχολούν κοντά στις 40.000 υπαλλήλους. Οι νέες διοικήσεις υποχρεούνται να τηρούν δεσμευτικούς στόχους σαν να πρόκειται για ιδιωτικές επιχειρήσεις, να δημοσιεύουν ισολογισμούς ανά τρίμηνο ακόμη και αν δεν είναι εισηγμένες, να λειτουργούν με Επιτροπές Εσωτερικού Ελέγχου να προχωρούν σε ανακατανομή προσωπικού, και εθελούσιες εξόδους αν το μοντέλο αποδοτικότητας δεν βγαίνει.

Για πρώτη φορά θα δοθεί έμφαση στα ποσοστά απόδοσης και θα πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία… και να δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις ανά τρίμηνο. Σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα του τελευταίου επικαιροποιημένου μνημονίου, μέχρι τον Απρίλιο του 2018, οι εταιρείες που έχουν μεταφερθεί στο Υπερταμείο θα πρέπει να έχουν υποβάλει σε αυτό business plan.

Ο νέος φορέας καλείται να αναδιαρθρώσει τις ΔΕΚΟ, προκειμένου να πάψουν να παράγουν ελλείμματα, να αποκτήσουν επαγγελματικό μάνατζμεντ, δεσμευτικούς στόχους και μετρήσιμες αποδόσεις, να αλλάξουν τους εσωτερικούς τους κανονισμούς και εξορθολογίσουν τις δαπάνες τους. Όπως αναφέρεται στο νόμο « Το υπερταμείο μπορεί να θέτει ως στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων επιχειρήσεων, τη μείωση λειτουργικών εξόδων μέσω λύσεων που στηρίζονται στην αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας που βασίζεται στην καινοτομία, την αύξηση των εσόδων μέσω της επέκτασης της πελατειακής βάσης, τη διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών και μέσω επενδύσεων σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και με άλλους τρόπους».

ΤΙΤΛΟΣ

Περικοπές δαπανών και επενδύσεις

Στόχος του Υπερταμείου, σύμφωνα με το νέο νόμο, δεν είναι πλέον να αποδίδει το 50% των κερδών του στο χρέος, ούτε να κάνει ιδιωτικοποιήσεις αλλά να λειτουργήσει ως μοχλός για την εξυγίανσή τους σε όλα τα επίπεδα.

Στόχος επομένως των περικοπών και της αύξησης της αποτελεσματικότητας είναι η εξυγίανση των κρατικών εταιρειών που ανέλαβε και ρόλος του είναι να συντονίσει τις απαιτούμενες ενέργειες για να απαλλαχτούν από βάρη και να αυξήσει την αποδοτικότητά τους ώστε να έχουν κέρδη και αυτά να επανεπενδύονται σε αυτές.

Η μερισματική πολιτική, του Υπερταμείου αποτελεί μέρος του Εσωτερικού του Κανονισμού και η διανομή που προβλέπεται στο νόμο είναι:

α) ποσοστό 50% των κερδών της Εταιρείας καταβάλλεται ως μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο και διατίθεται σύμφωνα με το ν. 4336/2015, και

β) σχετικά με τα λοιπά κέρδη θα πρέπει:

αα) Ένα μέρος να αποδίδεται ως μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο και να χρησιμοποιείται από το Ελληνικό Δημόσιο για επενδύσεις σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 200 του παρόντος νόμου, και ββ) Ένα μέρος θα χρησιμοποιείται από την Εταιρεία για Επενδύσεις και μπορεί να διακρατηθεί για να καλυφθούν πιθανές μελλοντικές ζημιές.

Πηγή: Από την εφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ που κυκλοφορεί κάθε Σάββατο στα περίπτερα όλης της χώρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ