Ιδού τι λέει το πρόγραμμα του ΔΝΤ για τα νέα μέτρα

Δεν αποτελεί στόχο του ΔΝΤ το πρωτογενές πλεόνασμα να φτάσει στο 3,5% του ΑΕΠ από το 2018

Ιδού τι λέει το πρόγραμμα του ΔΝΤ για τα νέα μέτρα

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν ζητάει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ για το 2018. Αυτός είναι ο στόχος που έχει τεθεί στο μνημόνιο του ΕSM. To μνημόνιο του ΔΝΤ θέτει τον πήχη στο 2,2% για το 2018 και στο 1,8% για το 2017. Έτσι, πρόσθετα μέτρα θα ζητηθούν για το νέο έτος –πέραν από τις περικοπές στα κοινωνικά επιδόματα που θα ζητηθούν ούτως ή άλλως- μόνο αν το ΔΝΤ κρίνει ότι δεν επιτυγχάνεται ο πήχης του 2,2%. Μάλιστα, αν το ΔΝΤ δικαιωθεί και προκύψει πρωτογενές πλεόνασμα για το νέο έτος χαμηλότερο του 3,5% που έχει συμφωνηθεί με τους Ευρωπαίους, τότε υπάρχει πρόβλεψη στο μνημόνιο του ΔΝΤ να αλλάξει η συμφωνία με τον ESM.

Ιδού η σχετική παράγραφος όπως ενσωματώνεται στο staff report που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Ιούλιο όταν και εγκρίθηκε κατ’ αρχήν το νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα:

«14. Program targets allow for some recovery of expenditure, partially offset by gains from revenue and pension reforms, but the authorities expect significant overperformance next year. The primary surplus target for this year has been agreed at 1.8 percent of GDP, supported by previously legislated pension, VAT, and income tax reforms, which partly offset the expiration of oneoffs from 2016 and a budgeted rebound of spending. Next year’s primary surplus target has been set at 2.2 percent of GDP, with additional savings from ongoing pension reforms and from newlylegislated measures that will rationalize redundant social programs. The authorities expect the 2018 surplus to reach the ESM program target of 3.5 percent of GDP owing to their more optimistic taxrevenue and pension-spending assumptions (Box 2). Should Greece fully satisfy policy commitments and achieve the fiscal targets established in the Fund arrangement but not the ESM program targets, European partners have agreed that access to ESM disbursements would continue and that ESM targets would be reviewed».

Όπως λοιπόν προκύπτει από τη συγκεκριμένη παράγραφο: Ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα για φέτος έχει συμφωνηθεί στο 1,8% του ΑΕΠ. Θα υποστηριχθεί από τις ήδη υπάρχουσες θεσμοθετημένες μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό, το ΦΠΑ, και το φορολογικό. Ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα της επόμενης χρονιάς έχει οριστεί στο 2,2% του ΑΕΠ (που θα ενισχυθεί) μέσω των επιπλέον αποταμιεύσεων που θα προκύψουν από την συνεχιζόμενη μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό και νέων θεσμοθετημένων μέτρων που θα εξορθολογίσουν τα περιττά κοινωνικά προγράμματα». Επίσης, στην περίπτωση κατά την οποία η Ελλάδα εκπληρώσει πλήρως τις πολιτικές δεσμεύσεις της (εννοεί τις μεταρρυθμίσεις) και επιτύχει το δημοσιονομικό στόχο του Ταμείου (πρωτογενές πλεόνασμα 2,2% του ΑΕΠ), και την ίδια στιγμή αποτύχει στους στόχους του προγράμματος του ESM (που προβλέπει πλεόνασμα 3,5%), τότε οι Ευρωπαίοι έχουν συμφωνήσει ότι η πρόσβαση της Ελλάδος στις δόσεις του ESM θα συνεχιστεί και ότι οι στόχοι του προγράμματος του ESM θα επανεξεταστούν.