Τα υπέρ και τα κατά του εξωδικαστικού μηχανισμού

Τα υπέρ και τα κατά του εξωδικαστικού μηχανισμού
Επιχειρήσεις που έως τα τέλη του 2016 είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 20.000 ευρώ με καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου του 2016 προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες θα μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Για την ένταξη στον νόμο, ο οφειλέτης πρέπει να πληροί μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε τουλάχιστον μία από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης:
Πρώτον, έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεωνκαι δεύτερον, έχει θετική καθαρή θέση (equity).

Σημαντικό στοιχείο του νόμου είναι η πρόβλεψη για την «προαφαίρεση» και οριστική διαγραφή στο τέλος της ρύθμισης ποσών που αφορούν τόκους υπερημερίας και πρόστιμα.

Από τις απαιτήσεις των πιστωτών, όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, προσαφαιρούνται:
- Το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα.
- Ποσοστό 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και ποσοστό 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Σε ό,τι αφορά τις εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου υπέρ πιστωτικών ιδρυμάτων, του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που έχει χορηγήσει εγγύηση για δάνεια οποιουδήποτε είδους, ακολουθούν τις απαιτήσεις υπέρ των οποίων χορηγήθηκαν, όπως οι απαιτήσεις αυτές ρυθμίζονται με τη συμφωνία. Αν δεν τηρηθεί η συμφωνία αναδιάρθρωσης από τον οφειλέτη, οι φορείς ευθύνονται μόνο για την καταβολή του αντίστοιχου εγγυημένου ποσοστού του ανεξόφλητου κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους της χορήγησης της εγγύησης.

Σημειώνεται ότι ο νόμος έχει περιορισμένη ισχύ έως το τέλος του 2018 και, ως εκ τούτου, τράπεζες και λοιποί υποστηρικτικοί μηχανισμοί (διαμεσολάβηση από ανεξάρτητους ελεγκτές του υπ. Δικαιοσύνης) «τρέχουν», προκειμένου να προλάβουν την εφαρμογή του νόμου.

Είναι γεγονός ότι ο νόμος για τον εξωδικαστικό μηχανισμό αποτέλεσε αντικείμενο σκληρής διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς και μοίρασε ελπίδες για ουσιαστική αντιμετώπιση των κόκκινων επιχειρηματικών οφειλών. Ωστόσο, όμως, παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν πως εφόσον δεν υπάρξουν βελτιώσεις στο νομοσχέδιο ο εξωδικαστικός μηχανισμός κινδυνεύει να γίνει ένας ακόμα νόμος Κατσέλη με χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις στα δικαστήρια.

Απότην πλευρά τους τραπεζικοί και επιχειρηματικοί κύκλοι μιλούν για έναν περίπλοκο νόμο που δύσκολα θα εφαρμοστεί στην πράξη. Ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι οι διαδικασίες που προβλέπει είναι άκρως γραφειοκρατικές και χρονοβόρες και ενδέχεται να καταλήγουν σε δικαστική εμπλοκή για να δεσμεύσουν το σύνολο των πιστωτών, καταργώντας κάθε λογική εξωδικαστικής ρύθμισης.

Ενδεικτικό της γραφειοκρατίας του νόμου είναι ότι μόνο για την υποβολή της αίτησης για την ένταξη στη διαδικασία απαιτούνται 25 έγγραφα, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά. Ακόμα βέβαια και αν προχωρήσουν οι διαδικασίες και συγχρονιστούν έγκαιρα και σωστά Δημόσιο, πιστωτές, οφειλέτες, η τελική συμφωνία που θα επέλθει θα μπει στο τέλος στη βάσανο του δικαστηρίου, το οποίο θα πρέπει να την επικυρώσει μέσω εκούσιας διαδικασίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ