Το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής του δημόσιου χρέους: Τι χρωστάει η Ελλάδα έως το 2057

Το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής του δημόσιου χρέους: Τι χρωστάει η Ελλάδα έως το 2057
Στοιχεία για το δημόσιο χρέος διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον ΟΔΔΗΧ. Το σχετικό έγγραφο διαβιβάστηκε μετά από αίτημα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Σταθά να ενημερωθεί πόσα οφείλει η χώρα προς το ΔΝΤ, την ΕΚΤ, την ΕΕ, προς κάθε χώρα μέλος χωριστά, προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ζητούσε επίσης να διαβιβαστούν και τα χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής.

Όπως αναφέρει ο ΟΔΔΗΧ, το Δημόσιο Χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στις 30.4.2015 after swaps διαμορφώθηκε στα 312,6 δισ. ενώ διαβιβάζονται στοιχεία για την κατηγοροποίησή του.

Ειδικότερα το Χρέος Κεντρικής Διοίκησης στις 30.4.2015 είναι:


• Έντοκα γραμμάτια: 14.943.985.150
• Ομόλογα: 39.380.106.240
• Ομόλογα ANFA: 7.309.342.288
• Ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ: 19.874.176.528
• Δάνεια από την ΤτΕ: 4.265.072.006
• Ειδικά διακρατικά δάνεια εξωτερικού (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων): 7.094.520.535
• Λοιπά δάνεια εξωτερικού: 5.081.086.468
• Δάνεια από EFSF: 130.909.000.000
• Δάνεια από κράτη μέλη της ευρωζώνης: 52.900.000.000
• Δάνεια από ΔΝΤ: 20.634.653.567
• Βραχυπρόθεσμα δάνεια (repos): 10.286.954.529

Σύνολο: 312.679.022.950

Σύμφωνα με το έγγραφο, το καθαρό ποσό που πρέπει να καταβληθεί για χρεολύσια από 1.5.2015 έως το τέλος του 2015 είναι 13,1 δις δεδομένου ότι οι πληρωμές που εμφανίζονται εντός του ιδίου έτους (25,2 δις) είναι αναχρηματοδοτούμενο χρέος (έντοκα γραμμάτια και repos). Αντίστοιχα για τόκους θα πρέπει να καταβληθεί στο ίδιο διάστημα ποσό το οποίο σήμερα είναι στα 3,1 δισ.

Ο ΟΔΔΗΧ διαβιβάζει και το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής χρέους της Κεντρικής Διοίκησης από 30.4.2015:

 • 2015: 38,328 δις
 • 2016: 7,227 δις
 • 2017: 9,648 δις
 • 2018: 4,600 δις
 • 2019: 13,628 δις
 • 2020: 5,080 δις
 • 2021: 5,154 δις
 • 2022: 6,907 δις
 • 2023: 9,208 δις
 • 2024: 8,964 δις
 • 2025: 7,419 δις
 • 2026: 8,059 δις
 • 2027: 8,062 δις
 • 2028: 7,469 δις
 • 2029: 6,893 δις
 • 2030: 7,220 δις
 • 2031: 6,723 δις
 • 2032: 9,523 δις
 • 2033: 6,780 δις
 • 2034: 9,520 δις
 • 2035: 9,247 δις
 • 2036: 9,316 δις
 • 2037: 12,813 δις
 • 2038: 12,516 δις
 • 2039: 13,401 δις
 • 2040: 6,369 δις
 • 2041: 7,292 δις
 • 2042: 7,682 δις
 • 2043: 10,100 δις
 • 2044: 6,23 δις
 • 2045: 8,13 δις
 • 2046: 4,83 δις
 • 2047: 5,9 δις
 • 2048: 2,5 δις
 • 2050: 500 εκατομμύρια ευρώ
 • 2053: 2 δις
 • 2054: 6,3 δις
 • 2057: 1,13 δις

Ο ΟΔΔΗΧ έχει διαβιβάσει και το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης. Ανάμεσα στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνεται και το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των δανείων από το ΔΝΤ το οποίο έχει ως εξής:

 • 2015: 5,498 δις
 • 2016: 2,995 δις
 • 2017: 708 εκατομμύρια
 • 2018: 1,763 δις
 • 2019: 2,046 δις
 • 2020: 2,046 δις
 • 2021: 2,046 δις
 • 2022: 1,910 δις
 • 2023: 1,338 δις
 • 2024: 284 εκατομμύρια ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ