Μειώθηκε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο Χ.Α.

Μειώθηκε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο Χ.Α.
Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς μειώθηκε τον Φεβρουάριο στο 60,1% σε σχέση με τον Ιανουάριο που ήταν στο 61,1%, καταγράφοντας μείωση 1,6%.

Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (8,873.00 εκατ. ευρώ ή 19,4%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 48,4% έναντι 49,5% στο τέλος του προηγούμενου μήνα,παρουσιάζοντας μείωση 2,2%.

Τον Φεβρουάριο 2015 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των 162,17 εκατ. ευρώ. Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους 162,52 εκατ.

Οι ξένοι επενδυτές τον Φεβρουάριο 2015 πραγματοποίησαν το 60,7% των συναλλαγών (σε σχέση με το 71,1% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Φεβρουάριο 2014 είχαν πραγματοποιήσει το 52,8% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 30,8% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α, από 30,5% τον Ιανουάριο.

Η Αξία Συναλλαγών του Φεβρουαρίου 2015 έφτασε τα 2.953,15 εκατ. σημειώνοντας άνοδο 37,9% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 2.142,23 εκατ. Σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2014 που η αξία συναλλαγών ήταν 1.771,75 εκατ., σημειώθηκε άνοδος 66,7%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Φεβρουαρίου 2015 ήταν 155,43 εκατ.,αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (107,11 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (88,59 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Φεβρουάριο 2015 ανήλθε στις 38.527 έναντι 28.532 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Φεβρουάριο 2014 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 29.917).

Τον Φεβρουάριο 2015 δημιουργήθηκαν 2.313 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 1.659 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 45,65 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 38,26 δισ., σημειώθηκε αύξηση 19,3%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 67,38 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 32,2%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ