Παρέμεινε στο 1,75% το επιτόκιο στα 3μηνα έντοκα, αντλήθηκαν 1,3 δισ.

Παρέμεινε στο 1,75% το επιτόκιο στα 3μηνα έντοκα, αντλήθηκαν 1,3 δισ.
Στο 1,75% παρέμεινε το επιτόκιο δανεισμού στη σημερινή δημοπρασία 3μηνων εντόκων του ελληνικού δημοσίου, όπου αντλήθηκαν 1,3 δισ. ευρώ.


Η ανακοίνωσή του ο ΟΔΔΗΧ

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 1.000 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 1,75%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 2,605 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,61 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Δευτέρα 18 Αυγούστου 2014.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2014, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.