ΟΔΔΗΧ: Στο 3,83% η απόδοση στη δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων

ΟΔΔΗΧ: Στο 3,83% η απόδοση στη δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων

Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,190 δισ. ευρώ

Το ποσό των 625 εκατ. ευρώ άντλησε ο ΟΔΔΗΧ από τη σημερινή δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 3,83%, από 3,8% που ήταν στην αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία, στις 26 Ιουλίου.

Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,190 δισ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,90 φορές (έναντι υπερκάλυψης 2,14 στην προηγούμενη δημοπρασία).

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ