Το ΤΜΕΔΕ συνέστησε τον πρώτο αδειοδοτημένο φορέα μικροχρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα

Το ΤΜΕΔΕ συνέστησε τον πρώτο αδειοδοτημένο φορέα μικροχρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα

Η ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions προσφέρει ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες μικροχρηματοδοτήσεων

Tο Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), παρουσίασε τον νέο φορέα μικροχρηματοδοτήσεων, ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, που αποτελεί και τον πρώτο θεσμικό φορέα αυτής της κατηγορίας στην Ελλάδα, που αδειοδοτήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδας.

Η ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions προσφέρει ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες μικροχρηματοδοτήσεων, σε συνεργασία με το ΤΜΕΔΕ σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, παρέχοντας μικροχρηματοδοτήσεις ενίσχυσης κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού, έως 25.000 ευρώ για δάνεια κεφαλαίου κίνησης ή/και δάνεια επενδυτικού σκοπού, με μηδενικά έξοδα δανείου. Συνεργαζόμενη τράπεζα είναι η Attica Bank.

Για την πρώτη φάση της λειτουργίας του, το πελατολόγιο του ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions περιλαμβάνει μόνο εγγεγραμμένα μέλη του ΤΜΕΔΕ, ενώ τα επόμενα έτη ο φορέας σκοπεύει να διευρύνει τους πελάτες του και σε άλλους κλάδους. Το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions θα μπορεί να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά επενδυτικά προγράμματα, εγγυοδοτικά προγράμματα της Αναπτυξιακής Τράπεζας ή άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Την εκδήλωση, που έλαβε χώρα στο κεντρικό κτίριο του ΤΜΕΔΕ, τίμησαν με την παρουσία τους: ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, κ. Γιάννης Στουρνάρας, η Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, κα Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Γιώργος Στασινός, ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ, κ. Παναγιώτης Δουφεξής, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Αttica Bank, κα Ελένη Βρεττού, ο Πρόεδρος της ΤΜΕΔΕ MICROFINACE SOLUTIONS, κ. Γιάννης Μαχίκας, ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ, κ. Νίκος Ανδρεδάκης, ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, κ. Νίκος Μήλης, ο Γ.Γ. του ΤΕΕ, κ. Λευτέρης Πατάβρας, ο Πρόεδρος της Profile Software, κ. Χάρης Στασινόπουλος, καθώς και οι Πρόεδροι και τα Μέλη των Δ.Σ. των Εργοληπτικών, Μελετητικών και Επιστημονικών Συλλόγων, όλου του Τεχνικού Κόσμου.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, κ. Γιάννης Στουρνάρας τόνισε: «O νόμος για τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων έχει ως στόχο την διαμόρφωση ενός νέου πυλώνα, παράλληλου με το τραπεζικό σύστημα, για την άντληση κεφαλαίων από φυσικά και νομικά πρόσωπα που αναπτύσσουν ή έχουν δυνατότητα να αναπτύξουν επιχειρηματική / επαγγελματική δραστηριότητα. Αυτός ο νέος πυλώνας λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά ως προς τις τράπεζες και έρχεται να καλύψει ανάγκες που οι τράπεζες δεν κάλυπταν έως σήμερα. Επιπλέον, με τον νόμο αυτόν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης πιστώσεων που αποβλέπουν στην ενίσχυση δημόσιων πολιτικών ή την κοινωνική και οικονομική ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων ιδίως μέσω της κάλυψης δαπανών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εκπαίδευση ή μετεκπαίδευσή τους. Στόχος είναι να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα, να περιοριστεί η παραοικονομία, να προωθηθεί η υγιής επιχειρηματική κουλτούρα και να υποστηριχθεί η ανάπτυξη».

Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνος Μακέδος δήλωσε: «Η έναρξη λειτουργίας της TMEDE ΜICROFINANCE SOLUTIONS σηματοδοτεί τη δική μας, ενεργητική απάντηση στην απαίτηση να συγχρονιστούμε με τη δυναμική των αλλαγών και των αναγκών του τεχνικού κόσμου. Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι ΜμΕ - στην πλειοψηφία τους εταιρείες του τεχνικού κόσμου - δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς φυσιολογική ροή χρηματοδότησης. Επιχειρώντας, κάθε φορά, να διαβλέπουμε, και να στοιχιζόμαστε με τις νέες προκλήσεις που γεννούν, οι ραγδαίες οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντολογικές και τεχνολογικές εξελίξεις, ως Όμιλος ΤΜΕΔΕ προχωρούμε σε στρατηγικές επιλογές που διευρύνουν το επιχειρησιακό μας portfolio».

Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, κ. Χάρης Αγκυρόπουλος επισήμανε: «Αυτό που πραγματικά μας κάνει να ξεχωρίζουμε είναι η δέσμευσή μας στην ψηφιακή καινοτομία. Στην TMEDE Microfinance Solutions, κατανοούμε τη σημασία της ευκολίας στη χρήση και της προσβασιμότητας στον σημερινό ταχέως εξελισσόμενο κόσμο. Ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών μας είναι διαθέσιμο μέσω της πρωτοποριακής εφαρμογής μας για κινητά τηλέφωνα, επιτρέποντας μια απρόσκοπτη και αποτελεσματική εμπειρία από την αρχή μέχρι το τέλος».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ