ΤΜΕΔΕ

30/09/2021 18:55 - ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ξεκινά το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας για τη στήριξη Επιχειρήσεων Κατασκευαστικού και Μελετητικού κλάδου

Σύμπραξης του ΤΜΕΔΕ με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα -HDB  
30/07/2021 19:10 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύμπραξη HDB και ΤΜΕΔΕ: Νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας

Στόχος η στήριξη Επιχειρήσεων Κατασκευαστικού και Μελετητικού κλάδου
03/06/2021 19:00 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΜΕΔΕ: Αύξηση 21,33% στα κέρδη προ φόρων, άνοδος 7,31% στα έσοδα

  Ετήσια έκθεση οικονομικών καταστάσεων κατά την τέταρτη περίοδο λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ, από 01/01/2020 έως 31/12/2020, σύμφωνα με τα Διεθνή…
17/05/2021 21:32 - ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Αναπτυξιακή Τράπεζα: Mνημόνιο με ΤΜΕΔΕ για χρηματοδότηση τεχνικών εταιριών

Στόχος είναι η δημιουργία καινοτόμων προγραμμάτων ενίσχυσης του κεφαλαίου κίνησης