O ΕΦΚΑ υπολειτουργεί αλλά θέτει αυστηρές προθεσμίες

O ΕΦΚΑ υπολειτουργεί αλλά θέτει αυστηρές προθεσμίες

Είναι γνωστό ότι το Δημόσιο και πολύ περισσότερο ο ΕΦΚΑ παρουσιάζουν μεγάλες λειτουργικές  αδυναμίες οι οποίες οξύνθηκαν  την περίοδο της πανδημίας , μετά τα μέτρα που εφαρμόστηκαν και ήταν φυσικό να εφαρμοστούν. Αναφερόμαστε στις άδειες ειδικού σκοπού , στην εκ περιτροπής εργασία , στην τηλεργασία κ.λ.π.

Έχουμε πολλές φορές αναφερθεί στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί , με κύριο εκείνο της μεγάλης καθυστέρησης στην απονομή των συντάξεων και των άλλων παροχών.

Ειδικά σε συνθήκες πανδημίας , υπάρχει και ένα ακόμη πρόβλημα που οδηγεί σε απόρριψη αιτημάτων για λόγους τυπικούς και ιδιαίτερα σε σχέση με τη μη τήρηση διαφόρων προβλεπόμενων προθεσμιών.

Για παράδειγμα προβλέπεται προθεσμία αλλού 1 μήνας και σε ορισμένες περιπτώσεις 3 μηνών για την κατάθεση δικαιολογητικών μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης. Για τις ενστάσεις υπάρχουν επίσης προθεσμίες από 1 μέχρι 3 μήνες . Για καταβολή οφειλής που υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ και αφορά σε υποψήφιους συνταξιούχους η προθεσμία είναι 2 μήνες.

Οι ανωτέρω προθεσμίες μπορεί να έχουν μια λογική, όταν υπάρχουν κανονικές συνθήκες. Οι προθεσμίες αυτές μπορούν να τηρούνται όταν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης του πολίτη στις υπηρεσίες για να ενημερωθεί αλλά και για να καταθέσει τα όποια δικαιολογητικά. Όταν τα ραντεβού κλείνονται με μεγάλη δυσκολία , αλλά ακόμη και τα mail που αποστέλλονται δεν απαντώνται, δεν μπορεί ο ΕΦΚΑ να ζητάει αυτή την περίοδο την αυστηρή τήρηση των προθεσμιών.

Δεν είναι δυνατόν να ακυρώνονται αιτήσεις συνταξιοδότησης ή ενστάσεις με επιχείρημα την καθυστέρηση στην κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

Όταν την ίδια στιγμή για τις δικαστικές προσφυγές έχουν ανασταλεί όλες οι προθεσμίες από το Νοέμβριο μέχρι και τις 24 Μαίου.

Υπάρχουν βέβαια και άλλα ζητήματα εξίσου σοβαρά από τα οποία προκύπτει ότι το Δημόσιο δεν αντιμετωπίζει ισότιμα και δίκαια τον πολίτη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η απόδοση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Όταν ο πολίτης χρωστάει, εν προκειμένω στον ΕΦΚΑ ή έχει λάβει χρήματα τα οποία δεν δικαιούται η παραγραφή των απαιτήσεων του ΕΦΚΑ είναι μετά την παρέλευση εικοσαετίας .

Αντίθετα αν ο ΕΦΚΑ έχει εισπράξει παράτυπα εισφορές ή έχει στερήσει παροχές από τον πολίτη, η παραγραφή , δηλαδή οι υποχρεώσεις του ΕΦΚΑ παραγράφονται στην πενταετία.

Δηλαδή με απλά λόγια εάν χρωστάει κάποιος πολίτης στον ΕΦΚΑ μπορεί ο ΕΦΚΑ να τα αναζητήσει για τα προηγούμενα 20 χρόνια . Μάλιστα ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχει ειδοποιηθεί ποτέ ο πολίτης από το Φορέα του, οι οφειλές προσαυξάνονται μέχρι και 120% . Όταν ο ΕΦΚΑ και προφανώς μιλάμε για τα ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ Ταμεία ,οφείλει στον πολίτη θα επιστρέψει μόνο τα ποσά της τελευταίας πενταετίας και μάλιστα άτοκα.

Τελευταία παρατηρείται και το φαινόμενο της δέσμευσης σε λογαριασμούς πολιτών για οφειλές που δεν υπάρχουν , αλλά εμφανίζονται στο σύστημα , πολλές φορές επειδή τα ταμεία των ελεύθερων επαγγελματιών συνεχίζουν να χρεώνουν εισφορές και μετά τη διακοπή της δραστηριότητας.

Όλα αυτά δεν αποτελούν συστατικά ενός κράτους δικαίου που αντιμετωπίζει ισότιμα τον πολίτη και δημιουργεί σχέση εμπιστοσύνης.

Όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν το ταχύτερο δυνατόν μαζί με τη μετάβαση σε μια ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του ΕΦΚΑ.

Ο Γιώργος Κουτρουμάνης είναι ειδικός σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Το 2009, εξελέγη βουλευτής ενώ υπηρέτησε ως υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά την κρίσιμη περίοδο 2009-2012.

Δείτε όλα τα άρθρα του Γιώργου Κουτρουμάνη στο fpress.gr ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ