Το δικαίωμα στην αναστολή πληρωμής της δόσης και πώς θα το ασκήσετε

Το δικαίωμα στην αναστολή πληρωμής της δόσης και πώς θα το ασκήσετε

Οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες με ενήμερες οφειλές έως τον περασμένο Σεπτέμβριο, που δεν έχουν ενταχθεί έως τώρα σε πρόγραμμα αναστολής καταβολής δόσεων κεφαλαίου ή και τοκοχρεωλυτικών δόσεων, μπορούν, εάν αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση, να ενταχθούν στο πρόγραμμα αναστολής μέχρι την 31η Μαρτίου 2021 και για μέγιστη διάρκεια έως 9 μήνες από την ημερομηνία ένταξης.

Όσες επιχειρήσεις και ιδιώτες έχουν ήδη ενταχθεί σε πρόγραμμα αναστολής καταβολής δόσεων κεφαλαίου ή και τοκοχρεωλυτικών δόσεων, μπορούν να παραμείνουν μέχρι τις 31/3/2021, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική παραμονή τους στο πρόγραμμα δεν υπερβαίνει τους 9 μήνες.

Οι δανειολήπτες που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα αναστολής και δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Γέφυρα, οφείλουν να καταβάλουν από την 1η Ιανουαρίου 2021 την κανονική δόση του δανείου τους. Για αυτούς του δανειολήπτες που αποδεδειγμένα παρουσιάζουν δυσκολίες ρευστότητας, αν και πριν την κρίση του κορωνοιού εξυπηρετούσαν με συνέπεια τις δανειακές τους υποχρεώσεις, οι τράπεζες θα εφαρμόσουν προγράμματα σταδιακής επαναφοράς των δόσεων.

Οι δανειολήπτες μπορούν να πληρώνουν από 1/1/2021 μειωμένη ή μηδενική δόση, η οποία θα αναπροσαρμόζεται ανά τρίμηνο, πχ. ένας δανειολήπτης που πλήρωνε 600 ευρώ, ο οποίος έχει υποστεί μείωση στα εισοδήματα του λόγω της κρίσης , από 1/1/2021 έως 31/3/2021 θα καταβάλλει 300 ευρώ, από 1/4/2021 έως 30/6/2021 θα καταβάλλει 400 ευρώ, από 1/7 εως 30/9 θα καταβάλλει 500 ευρώ και από 1/10 έως 31/12, η δόση θα επανέρχεται στα 600 ευρώ.

Επίσης κάποιες Τράπεζες θα προτείνουν για όλο το 2021 την καταβολή της μισής μηνιαίας δόσης, εκ της ο οποίας ο δανειολήπτης θα καταβάλει το σύνολο των τόκων για ολόκληρη τη δόση και θα πληρώνει μέρος της δόσης στο τμήμα καταβολής του κεφαλαίου. Σε μερικές περιπτώσεις που θα έχει υποστεί ο δανειολήπτης κατακόρυφη μείωση εισοδήματος η τράπεζα μπορεί να προτείνει στον δανειολήπτη μηδενική δόση για κάποιο διάστημα και μετά καταβολή της μισής δόσης. Είναι πιθανό σε κάποιες περιπτώσεις τα προγράμματα επαναφοράς να επεκταθούν έως τα μέσα του 2022.

Σε κάθε περίπτωση, η επαναφορά στην δόση που κατέβαλε ο δανειολήπτης θα είναι κλιμακωτή και θα εξαρτάται πάντα από την μείωση του εισοδήματος. Οι δανειολήπτες για να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να κάνουν αίτηση προς την τράπεζα, καταθέτοντας τα εκκαθαριστικά και το Ε1 των δύο τελευταίων ετών, καθώς και δηλώσεις ΦΠΑ και Ε3 (όταν πρόκειται για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες), ώστε η τράπεζα να διαπιστώσει το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει το φυσικό πρόσωπο ή η επιχείρηση. Η αίτηση αυτή θα εξετάζεται απο την αρμόδια επιτροπή και εν συνεχεία θα εγκρίνεται η υπαγωγή στη συγκεκριμένη προσωρινή διευκόλυνση.

Η Κατερίνα Φραγκάκη είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου «Θ. Φραγκάκης και Συνεργάτες» και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (LLM in International Commercial Law) στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου Γουστμίνστερ (University of Westminster)

Δείτε όλα τα άρθρα της Κατερίνας Φραγκάκη στο fpress.gr ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ