Οι υποχρεώσεις όσων έχουν εισοδήματα από ενοίκια μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου

Οι υποχρεώσεις όσων έχουν εισοδήματα από ενοίκια μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου

Αυξημένες υποχρεώσεις φέρνει στους ιδιοκτήτες ακινήτων η απόφαση 1139/2020 της ΑΑΔΕ που εκδόθηκε τον περασμένο Ιούνιο με τις προθεσμίες για αναδρομική δήλωση των μισθωτηρίων που προβλέπονται σε αυτήν να λήγουν τέλος Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικότερα προβλέπεται πλέον η αυστηρή προθεσμία της τελευταίας ημέρας του επόμενου μήνα από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας για την δήλωση κάθε νέας μίσθωσης , δωρεάν παραχώρησης , κάθε τροποποίησης της διαρκείας ή του μισθώματος καθώς και κάθε νέας λύσης μίσθωσης ή παραχώρησης, ανεξάρτητα αν υπάρχει έγγραφο συμφωνητικό ή προφορική συμφωνία.

Το καινούριο εδώ είναι ότι πλέον όλες οι λύσεις μισθωτηρίων θα δηλώνονται υποχρεωτικά στο TAXIS.

Τι γίνεται με τα παλιά μισθωτήρια – Οι υποχρεώσεις

Ειδικά δε για τις μισθώσεις ή παραχωρήσεις που υφίστανται την 12η Ιουνίου 2020 τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα.

Όπως αναφέρεται θα πρέπει για τις δηλώσεις μισθωτηρίων που δεν έχουν δηλωθεί ποτέ στο ταξις, αυτές να δηλωθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 30/9 τα ορθά στοιχεία μίσθωσης (διάρκεια, μίσθωμα κλπ) ανεξάρτητα αν υπήρχε ή όχι υποχρέωση υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης κατά το παρελθόν. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε για μισθωτήρια που έχουν ανανεωθεί σιωπηρά, είτε για μισθωτήρια που υπάρχει τροποποίηση διάρκειας ή ποσού μίσθωσης.

Επιπροσθέτως όσες μισθώσεις ή παραχωρήσεις είχαν δηλωθεί ηλεκτρονικά και δεν υφίσταται σήμερα (έχουν λυθεί) θα πρέπει να δηλωθούν οι λύσεις μίσθωσης μέχρι τις 30/9.

Σκοπός των παραπάνω είναι η φορολογική διοίκηση να γνωρίζει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (τέλος του επόμενου μήνα) ποιος είναι ο ένοικος του κάθε ακινήτου καθώς και ποιο είναι το τίμημα που καταβάλει για αυτό.

Παραδείγματα.

1.Σε μίσθωση η οποία υφίσταται από το 2005 μέχρι σήμερα, για την οποία ενώ έχει κατατεθεί το συμφωνητικό της στην ΔOΥ το 2005 ,δεν υπάρχει Δ.Π.Σ.Μ.Α.Π. (Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας) , θα πρέπει μέχρι 30/9 να δημιουργηθεί Δ.Π.Σ.Μ.Α.Π. η οποία θα αναγράφει τα στοιχεία μίσθωσης (διάρκεια, μίσθωμα κλπ) τα οποία ίσχυαν την ημερομηνία αναφοράς 12/6/2020.

2.Σε μίσθωση η οποία υφίσταται από το 2010 μέχρι τις 30/4/2012, για την οποία ενώ έχει κατατεθεί το συμφωνητικό της στην ΔOΥ το 2010 ,δεν υπάρχει Δ.Π.Σ.Μ.Α.Π., δεν θα δηλωθεί τίποτα νέο καθώς ούτε υπάρχει Δ.Π.Σ.Μ.Α.Π. που να απαιτείται η λύση της ούτε ήταν ενεργή κατά την ημερομηνία αναφοράς 12/6/2020.

  1. Σε μίσθωση η οποία υφίσταται από το 2015 μέχρι σήμερα , για την οποία έχει υπάρχει Δ.Π.Σ.Μ.Α.Π., με αρχική διάρκεια μέχρι τις 31/12/2017 η οποία παρατάθηκε σιωπηρά ενώ αναπροσαρμόστηκε το μίσθωμα , θα πρέπει να τροποποιηθεί η υφιστάμενη Δ.Π.Σ.Μ.Α.Π. με τα ορθά στοιχεία μίσθωσης (διάρκεια, μίσθωμα κλπ) τα οποία ίσχυαν κατά την ημερομηνία αναφοράς 12/6/2020.
  2. Σε μίσθωση η οποία υφίσταται από το 2015 μέχρι σήμερα , με ενεργή Δ.Π.Σ.Μ.Α.Π. και τις οποίας ο εκμισθωτής απεβίωσε την 1η Ιουνίου 2020 θα πρέπει να δηλωθεί η λύση της μίσθωσης από τους κληρονόμους του εκμισθωτή και να δημιουργηθεί νέα Δ.Π.Σ.Μ.Α.Π. με τα στοιχειά των νέων εκμισθωτών- κληρονόμων.
  3. Σε μίσθωση η οποία υφίστατο από το 2017 μέχρι το 2019 , για την οποία έχει υπάρχει Δ.Π.Σ.Μ.Α.Π., για την οποία δεν έχει υποβληθεί δήλωση λύσης , θα πρέπει μέχρι 30/9 να δημιουργηθεί Δ.Π.Σ.Μ.Α.Π. λύσης η οποία θα αναγράφει ως ημερομηνία λύσης την πραγματική ημερομηνία διακοπής της μίσθωσης.

* Ο κ. Γιάννης Φαμέλης είναι υπεύθυνος του Private Tax Service Club του Γραφείου Καράμπελα (www.taxnet.gr).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ