Φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή: Οι μόνιμες πληγές

Φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή: Οι μόνιμες πληγές

Η βεβαίωση και είσπραξη των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών, αποτέλεσαν και αποτελούν ένα διαχρονικό πρόβλημα στη χώρα μας με τεράστιες συνέπειες στα οικονομικά και δημοσιονομικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, όπως είναι γνωστό, φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, διαμορφώνουν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των συνεπών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών και αποτελούν μια μεγάλη αδικία για τους μισθωτούς εργαζόμενους που σηκώνουν μεγαλύτερο βάρος.

Ακόμα και τα χρόνια της κρίσης, όπου η προσπάθεια περιορισμού αυτών των φαινομένων θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό και αυτονόητο στόχο, όχι μόνο δεν υπήρξε βελτίωση της κατάστασης, αλλά παρατηρείται διεύρυνση σε όλα τα επίπεδα.

Στις βασικές αιτίες για την αύξηση της φοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε τα μεγάλα προβλήματα της οικονομίας , αλλά και την αποδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών. Μηχανισμοί οι οποίοι παρά την αξιοποίηση σύγχρονων μέσων, παραμένουν ανεπαρκείς.

Δεν είναι όμως μόνο αυτές οι αιτίες

Όταν υπάρχουν αυτές οι αδυναμίες και τα πάντα συνδέονται με το εισόδημα που δηλώνει ο φορολογούμενος πολίτης, το πρόβλημα και η αντιμετώπισή του παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες.

Σε όλες της χώρες βέβαια υπάρχει σύνδεση του εισοδήματος με μια σειρά από παροχές και υπηρεσίες. Για την Ελλάδα όμως φαίνεται ότι αυτή η σύνδεση , χωρίς τις δυνατότητες ελέγχου, υπονομεύει κάθε προσπάθεια διασφάλισης των θεσμοθετημένων πόρων για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ φαίνεται να ευνοούνται οι ασυνεπείς.

Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές και οι μεγάλες ασφαλιστικές εισφορές , είναι απόρροια αυτών των αδυναμιών και λειτουργούν σε βάρος της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

Την ίδια στιγμή μια σειρά από επιδόματα , από το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης , μέχρι το οικογενειακό επίδομα, το επίδομα θέρμανσης , αλλά και μέχρι τις προϋποθέσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας, συνδέονται άμεσα με το δηλωθέν εισόδημα.

Δηλώνεται λοιπόν ένα εισόδημα από το οποίο εξαρτώνται όχι μόνο ο φόρος που θα καταβληθεί , όχι μόνο οι ασφαλιστικές σου εισφορές που θα πρέπει να πληρώσεις , αλλά και πολλές παροχές οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού.

Επομένως δημιουργούνται ισχυρά κίνητρα για να δηλωθούν χαμηλότερα εισοδήματα και πολλές φορές μηδενικά εισοδήματα. Όχι βέβαια για όλους γιατί υπάρχουν πολλοί που δεν μπορούν να αποκρύψουν εισοδήματα και άλλοι που επιμένουν και σωστά να είναι συνεπείς . Ωστόσο αυτοί είναι και οι πιο αδικημένοι και εκείνοι οι οποίοι σηκώνουν δυσανάλογο βάρος.

Θα μπορούσαν να είναι πολύ μικρότεροι οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές , εάν υπήρχε διεύρυνση της βάσης για την απόδοσή τους.

Και επειδή βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο στην οποία όλοι μιλούν για μείωση των άμεσων και έμμεσων φόρων , η μείωση αυτή για να μην έχει αρνητικές συνέπειες στα δημόσια έσοδα , προϋποθέτει τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης αλλά και τον έλεγχο της ανασφάλιστης εργασίας.

Είναι γεγονός ότι δεν μπορείς να εξαφανίσεις τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή σε λίγους μήνες . Μπορείς όμως μέσα από σχέδιο και συνεχή προσπάθεια να περιορίσεις σημαντικά τα φαινόμενα .

Έτσι θα δημιουργηθεί μια ανάσα για τους συνεπείς φορολογούμενους και επιχειρήσεις, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους και πολύ περισσότερο η καταβολή των μισθών και των συντάξεων.

Όχι ,λοιπόν, μόνο υποσχέσεις αλλά και έργα με τα οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί ένα μεγάλο πρόβλημα για να περάσουμε σε μια πράγματι κανονικότητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ