Πώς επηρεάζει την κτηματαγορά η αλλαγή στον νόμο για τις "χρυσές βίζες"

Πώς επηρεάζει την κτηματαγορά η αλλαγή στον νόμο για τις "χρυσές βίζες"

Το πρόγραμμα Golden Visa (Άδεια Διαμονής) έχει αποδώσει μέχρι σήμερα σχεδόν 1 δισ. ευρώ από επενδύσεις σε ακίνητα, από αγοραστές οι οποίοι απέκτησαν άδεια παραμονής οι ίδιοι και οι οικογένειές τους αυξάνοντας την ζήτηση κυρίως στα νότια προάστια που συνεχίζουν να είναι στην κορυφή των προτιμήσεων για τους ξένους επενδυτές.

Οι Κινέζοι είναι αυτοί που έχουν εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις δυνατότητες του συγκεκριμένου προγράμματος καθώς έχουν αποκτήσει το 48,2% των αδειών που έχουν χορηγηθεί, από το 2013 μέχρι τώρα, ενώ ακολουθούν οι Ρώσοι με ποσοστό 13,1% και οι Τούρκοι με ποσοστό 10,7%.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί το καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής από το 2013 που ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος Golden Visa στην Ελλάδα και μέχρι το τέλος του 2018, ο συνολικός αριθμός αδειών διαμονής που χορηγήθηκαν σε επενδυτές- αγοραστές ακινήτων ανήλθε σε 4154.
Παράλληλα, οι συνολικές χορηγήσεις αδειών διαμονής στους συγκεκριμένους επενδυτές ανέρχονται σε 4.154 αγοραπωλησίες και οι συνολικές άδειες διαμονής που χορηγήθηκαν σε επενδυτές και στις οικογένειές τους (σύζυγοι παιδιά) ανέρχονται στις 11.445.
Το συνολικό ποσό που έχουν επενδύσει οι κάτοικοι τρίτων χωρών για να αποκτήσουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα ανέρχεται, μέχρι τέλος του 2018 σε 1.288.000.000 ευρώ. Η μέση αξία των ακινήτων που απέκτησαν προκειμένου να αποκτήσουν άδειας διαμονής ανέρχεται σε 309.478 ευρώ που αυτό σημαίνει ότι άλλα τόσα χρήματα έχουν επενδυθεί από τους ίδιους για ανακαινίσεις, αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων, μεσιτών, υποθηκοφυλακείων, μηχανικών, σε φορολογία κ.α. και αυτός είναι ένας κύκλος χρηματοοικονομικών ροών που μειώνει την ανεργία, αυξάνει το εισόδημα πολλών επαγγελματιών που ασχολούνται με την αγορά ακινήτων και αυξάνει τα έσοδα του κράτους.
Σημειώνεται ότι άδεια διαμονής στην Ελλάδα αποκτά ο κάτοικος τρίτης χώρας (εκτός Ε.Ε) και τα μέλη της οικογένειάς του, εφόσον αγοράσει ακίνητο η αξία του οποίου ανέρχεται σε τουλάχιστον 250.000 ευρώ.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με 21 άδειες διαμονής σε επενδυτές ακινήτων το 2013. Το 2014 εκδόθηκαν 423 άδειες, 505 το 2015, 583 το 2016, και 961 το 2017 ενώ έως το τέλος του 2018 είχαν χορηγηθεί συνολικά 3.892 άδειες.
Κανείς δεν μπορεί να ορίσει τον ακριβή αριθμό για το σύνολο των αδειών που θα χορηγηθούν το 2019, η άποψή μου ωστόσο έγκειται στο ότι ο νέος Νόμος, σύμφωνα με τον οποίο θα χορηγούνται άδειες σε επενδυτές χρηματοοικονομικών προϊόντων δηλ. ομολόγων ή καταθέσεις σε ελληνικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, δεν πρέπει να ψηφιστεί και θα πρέπει οποιαδήποτε κυβέρνηση να τον ανακαλέσει, διότι θα σημειωθεί μείωση τουλάχιστον 75% σε αγορά ακινήτων.Το αποτέλεσμα θα είναι να ωφελούνται μόνο οι τράπεζες και το κράτος από τις επενδύσεις, λόγω των μειωμένων αγορών σε ακίνητα και το πρόγραμμα δεν θα είναι ευνοϊκό για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.
Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο προβλέπει ότι θα επιτρέπεται η είσοδος και η διαμονή στην Ελλάδα πολίτη τρίτης χώρας που έχει πραγματοποιήσει επένδυση σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. Εισφορά κεφαλαίου ποσού κατ' ελάχιστον 400.000 ευρώ σε εταιρεία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και των Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας.
2. Εισφορά κεφαλαίου ποσού κατ' ελάχιστον 400.000 ευρώ σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ), που έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα, για απόκτηση μετοχών σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.
3. Εισφορά κεφαλαίου ποσού κατ' ελάχιστον 400.000 ευρώ σε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ), για απόκτηση μετοχών ή σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ), για απόκτηση μεριδίου, εφόσον οι παραπάνω Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) έχουν ως σκοπό να επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή και εγκατάσταση στην Ελλάδα.
4. Αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με αξία κτήσης κατ' ελάχιστον 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια κατά τον χρόνο αγοράς τουλάχιστον τρία έτη, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα.
5. Προθεσμιακή κατάθεση ύψους κατ' ελάχιστον 400.000 ευρώ σε ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, με πάγια εντολή ανανέωσης.
6. Αγορά μετοχών, εταιρικών ομολόγων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, αξίας κτήσης κατ' ελάχιστον 800.000 ευρώ.
7. Αγορά μεριδίων ή μετοχών αξίας κτήσης κατ' ελάχιστον 400.000 ευρώ σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), ο οποίος έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.
Ο συγκεκριμένος Νόμος έχει ψηφιστεί από την Βουλή των Ελλήνων και αναμένονται οι σχετικές Υπουργικές αποφάσεις.


*Ο Γιάννης Ρεβύθης είναι μέλος ΔΣ της Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδος. Διετέλεσε πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδας επί σειρά ετών ενώ δραστηριοποιείται στον κλάδο της κτηματαγοράς και των ακινήτων επί τρεις δεκαετίες. Είναι οικονομολόγος και εκτιμητής ακινήτων

Δείτε τα άρθρα του Γιάννη Ρεβύθη στο fpress.gr ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ