Οι αλλαγές του 2019: ο ΕΝΦΙΑ, οι εισφορές, οι δηλώσεις των παντρεμένων και οι... σακούλες

Του Ηλία Χατζηγεωργίου*

Οι αλλαγές του 2019: ο ΕΝΦΙΑ, οι εισφορές, οι δηλώσεις των παντρεμένων και οι... σακούλες

      Το έτος 2018 οδεύει σιγά σιγά προς το τέλος του και την θέση του θα πάρει το νέο έτος που μαζί του θα φέρει κάποιες αλλαγές σε φορολογικά ζητήματα, άλλες σημαντικές και άλλες λιγότερο σημαντικές. 

Φόρος εισοδήματος

Όσον αφορά στον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων δεν αναμένεται καμία διαφοροποίηση σε σχέση με την περσινή χρονιά. Η επίσπευση της μείωσης της έκπτωσης φόρου για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους δεν ήρθε τελικώς μέσα στο 2019 , κάτι που θα γίνει από το 2020, αφού άλλωστε είναι ψηφισμένο στο Ν. 4472/2017.

Η αλλαγή θα επέλθει όμως στα νομικά πρόσωπα όπου για τα εισοδήματα χρήσεως 2019 υπάρχει η μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 29% στο 28% , σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Ν. 4579/2018 και η ΠΟΛ 1228/2018.

Μάλιστα η μείωση θα είναι 1% για κάθε επόμενο έτος και έτσι θα έχουμε τους κατωτέρω φορολογικούς συντελεστές για τα επόμενα έτη :

 • Χρήση 2019 : 28% , θα φανεί στις δηλώσεις που θα γίνουν το 2020.
 • Χρήση 2020 : 27% , θα φανεί στις δηλώσεις που θα γίνουν το 2021.
 • Χρήση 2021 : 26% , θα φανεί στις δηλώσεις που θα γίνουν το 2022.
 • Χρήση 2022 και μετά : 25% , θα φανεί στις δηλώσεις που θα γίνουν το 2023 και μετά.

Η προκαταβολή φόρου βέβαια με την σειρά της παραμένει στο 100 % για όλες της επιχειρήσεις , ενώ για τα νομικά πρόσωπα μειώνεται στο 50% για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας τους.

Χωριστή υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Το 2019 θα είναι η πρώτη χρονιά που τα έγγαμα ζευγάρια , καθώς και όσα έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης , θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις , σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Ν . 4583/2018.

Όσοι θέλουν να εφαρμόσουν το δικαίωμα αυτό και επιθυμούν να υποβάλλουν χωριστή δήλωση θα πρέπει να το δηλώσουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ έως τις 28 Φεβρουαρίου. Η δήλωση θα πρέπει να γίνει από έναν από τους δύο συζύγους. Βέβαια για λεπτομέρειες περιμένουμε σχετική εγκύκλιο η οποία θα περιγράφει την όλη διαδικασία.

Σε κάθε περίπτωση αυτό που θα πρέπει να υπολογιστεί από τα ζευγάρια είναι ότι η αίτηση δεν θα μπορεί να ανακληθεί το έτος που θα γίνει.

Επίσης θα πρέπει να συνυπολογιστούν και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση χωριστής υποβολής δήλωσης τα οποία είναι τα εξής :

 • Στις χωριστές δηλώσεις η κάλυψη των τεκμηρίων θα γίνεται από τα ατομικά εισοδήματα και όχι από τα οικογενειακά. Έτσι μπορεί λόγω των τεκμηρίων να προκύψουν διαφορετικά αποτελέσματα εκκαθάρισης ειδικά όταν ο ένας έχει τα εισοδήματα και ο άλλος έχει τα τεκμήρια. Αντίστοιχα σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης η επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου από το παρελθόν θα γίνεται από τα ατομικά εισοδήματα και όχι από τα οικογενειακά.
 • Αυξάνεται ο φόβος να χαθεί η ζημιά της ατομικής επιχείρησης όταν ιδιοκτήτης της φορολογηθεί λόγω διαφοράς τεκμηρίων. Σε χωριστή δήλωση για την κάλυψη τεκμηρίου υπολογίζεται μόνο το ατομικό εισόδημα ,όπως προαναφέραμε.
 • Το ελάχιστο τεκμήριο αυξάνεται συνολικά στις 6.000 ευρώ , 3.000 ευρώ για τον καθένα, αντί για 5.000 ευρώ που είναι για το έγγαμο ζευγάρι που υποβάλλει κοινή δήλωση.
 • Οι κάλυψη των δαπανών για το χτίσιμο του αφορολογήτου θα γίνεται ατομικά και όχι οικογενειακά , διότι στις χωριστές δηλώσεις δεν δίνεται το δικαίωμα οι δαπάνες που περισσεύουν στον έναν να μεταφερθούν στον άλλο που έχει λιγότερες.
 • Το εισόδημα των ανήλικων τέκνων δηλώνεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει τα υψηλότερα εισοδήματα και όχι αυτού που ασκεί την γονική μέριμνα.

ΕΝΦΙΑ

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν. 4579/2018 για το έτος 2019 ,και μόνο, προβλέπεται μείωση στον ΕΝΦΙΑ ύψους 30% όταν η αντικειμενική αξία των ακινήτων που έχει ο φορολογούμενος δεν ξεπερνά τις 60.000 ευρώ. Όταν η αξία των ακινήτων ξεπερνά τις 60.000 ευρώ η μείωση του 30% παραμένει , αλλά παράλληλα εφαρμόζεται μείωση κατά 0,70 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ αξία περιουσίας .

Επίσης η μείωση του ΕΝΦΙΑ δεν γίνεται να ξεπερνά τα 100 ευρώ. Με αυτό το δεδομένα καταλαβαίνουμε ότι θα έχουν μείωση στην εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ όσοι έχουν ακίνητη περιουσία που δεν ξεπερνά τις 202.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση οι υπόλοιπες διατάξεις του νόμου 4223/2013 παραμένουν ως έχουν , ενώ παράλληλα παρατείνεται για άλλο ένα έτος η εξαίρεση των εκτός σχεδίων οικοπέδων από τον συμπληρωματικό φόρο φυσικών προσώπων.

Όσον αφορά στους υπόλοιπους φόρους και τέλη που αφορούν τα ακίνητα από 1/1/2019 θα εφαρμόζονται οι νέες αντικειμενικές αξίες που είχαν εφαρμοστεί στον ΕΝΦΙΑ του 2018.

Παράλληλα παρατείνεται για άλλο ένα έτος η αναστολή του φόρου υπεραξίας των ακινήτων η οποία θα ισχύει μέχρι τις 31/12/2019. Η συγκεκριμένη αναστολή υπάρχει ουσιαστικά από την εφαρμογή του συγκεκριμένου φόρου που επιβλήθηκε με τον Ν. 4223/2013.

Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ

Από 1/1/2019 εφαρμόζεται μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές που θα πληρώνουν στον ΕΦΚΑ οι επαγγελματίες , για το μέρος της σύνταξης. Επίσης αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών για τους επιστημονικούς για το κομμάτι του εφάπαξ και του επικουρικού ταμείου. Οι εισφορά που θα δίδουν θα είναι μηνιαίως 64,5 ευρώ αντί για ποσοστιαία απόδοση επί των κερδών τους.

Όμως παράλληλα καταργείτε από 1/1/2019 η έκπτωση του 15% που ίσχυε για το υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών.

Έτσι μετά από τις αλλαγές αυτές οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται βάσει της πράξης :

(Κέρδη προηγ. Έτους + πληρωτέες ασφαλιστικές εισφορές προηγ. Έτους)* 20,28% + 64,5 επικουρικό και εφάπαξ (αν επιβάλλεται) .

Η ανωτέρω πράξη μεταβάλλεται ανάλογα με την μορφή της επιχείρησης , αν είναι δηλαδή ατομική επιχείρηση ή προσωπική εταιρεία ή κεφαλαιουχική εταιρεία , αλλά και από την ιδιότητα του εταίρου στην εταιρεία.

Οι μειώσεις στις εισφορές αυξάνονται όσο αυξάνεται το εισόδημα του επαγγελματία και μεγαλώνουν ακόμη περισσότερο όταν ασκείτε δραστηριότητα η οποία ασφαλίζεται για επικουρικό ταμείο και εφάπαξ. Προκειμένου να γίνει κατανοητό το γεγονός παρουσιάζονται τα εξής παραδείγματα:

- Ελεύθερος επαγγελματίας με 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 2.695 πληρωτέες εισφορές το προηγούμενο έτος :

 • 2018 πλήρωνε 2.908,11 ευρώ
 • 2019 θα πληρώνει 2.574,55 ευρώ
 • Μείωση εισφορών : 333,56 ευρώ

- Ελεύθερος επαγγελματίας με 15.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 4.042,50 ευρώ πληρωτέες εισφορές το προηγούμενο έτος :

 • 2018 πλήρωνε 4.362,16 ευρώ
 • 2019 θα πληρώνει 3.861,82 ευρώ
 • Μείωση εισφορών : 500,34 ευρώ

- Ελεύθερος επαγγελματίας με 30.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 8.085 ευρώ πληρωτέες εισφορές το προηγούμενο έτος :

 • 2018 πλήρωνε 8.724,32 ευρώ
 • 2019 θα πληρώνει 7.723,64 ευρώ
 • Μείωση εισφορών : 1.000,68 ευρώ

- Δικηγόρος ή μηχανικός με 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 2.695 πληρωτέες εισφορές το προηγούμενο έτος :

 • Με παλαιό τρόπο θα πλήρωνε 4.095,09 ευρώ
 • Με νέο τρόπο θα πληρώνει 3.348,55 ευρώ
 • Μείωση εισφορών : 746,54 ευρώ ( 415,98 από το επικουρικό )

- Δικηγόρος ή μηχανικός με 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 5.390 πληρωτέες εισφορές το προηγούμενο έτος :

 • Με παλαιό τρόπο θα πλήρωνε 8,190,18 ευρώ
 • Με νέο τρόπο θα πληρώνει 5.923,09 ευρώ
 • Μείωση εισφορών : 2.267,09 ευρώ (1.599,97 από το επικουρικό )

- Δικηγόρος με 40.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 10.780 πληρωτέες εισφορές το προηγούμενο έτος :

 • Με παλαιό τρόπο θα πλήρωνε 16.380,36 ευρώ
 • Με νέο τρόπο θα πληρώνει 11.072,18 ευρώ

Μείωση εισφορών : 5.308,18 ευρώ ( 3.973,93 από το επικουρικό )

Σε κάθε περίπτωση όμως το μεγάλο πρόβλημα με τον ΕΦΚΑ έχει να κάνει με το γεγονός ότι καθυστερεί πολύ να γίνει η εκκαθάριση με τα αποτελέσματα του νέου έτους , για παράδειγμα ακόμα για το 2018 πληρώνονται εισφορές βάσει των αποτελεσμάτων του 2016, και έτσι πολλές φορές οι επαγγελματίες αναγκάζονται να πληρώνουν διαφορετικές εισφορές από αυτές που τους αναλογούν με ότι αυτό συνεπάγεται. Παράλληλα το γραφειοκρατικό πρόβλημα του ΕΦΚΑ παραμένει και διογκώνεται συνεχώς με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μία σειρά σοβαρών προβλημάτων στις επιχειρήσεις.

Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας.

Με το νέο έτος μπαίνει σε εφαρμογή η νέα τιμή του περιβαλλοντικού τέλους που αφορά τις «λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς», δηλαδή τις σακούλες με πάχος τοιχώματος μικρότερο των 50 μικρών (μm) και μεγαλύτερο των 15 μικρών (μm).

Το τέλος αυξάνεται σε 0,09 ευρώ (0,07 ευρώ τέλος + 0,02 ευρώ ΦΠΑ) για κάθε σακούλα που δίδεται από 1/1/2019 και μετά.

Όλοι οι επαγγελματίες θα πρέπει να φροντίσουν να κάνουν τις ανάλογες ρυθμίσεις στους φορολογικούς τους μηχανισμούς καθώς και στις ταμειακές τους μηχανές.

Αντίστοιχα οι καταναλωτές λόγω της αύξησης του κόστους θα πρέπει να μεριμνήσουν για να βρουν άλλους τρόπους μεταφοράς των προϊόντων που ψωνίζουν , ώστε να μειώσουν το κόστος των αγορών αφού το τέλος για τις πλαστικές σακούλες διπλασιάζεται. Ο σκοπός του μέτρου άλλωστε είναι να περιορίσει την χρήση τους για περιβαλλοντικούς λόγους.

*Ο Ηλίας Χατζηγεωργίου είναι Λογιστής - Φοροτεχνικός με άδεια Α’ Τάξεως από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Είναι διαχειριστής της φοροτεχνικής εταιρείας Pantelis & Partners Tax and Accounting Specialists και αντιπρόεδρος της επιτροπής φοροτεχνικών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ειδικεύεται σε θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, θέματα κατοίκων εξωτερικού και φορολογίας παγκόσμιου εισοδήματος, φορολογικών ελέγχων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.

Άλλα άρθρα του Ηλία Χατζηγεωργίου στο fpress.gr:

Ποιες δαπάνες ξεφουσκώνουν τα φορολογητέα κέρδη

Οι φορολογικές υποχρεώσεις όσων μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό

Βραχυχρόνιες μισθώσεις, τι μας ξημερώνει από 1/12/2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ