Attica Economic Review: «Ενισχυμένη προσδοκία για επενδυτική βαθμίδα, εν μέσω προκλήσεων»

Attica Economic Review: «Ενισχυμένη προσδοκία για επενδυτική βαθμίδα, εν μέσω προκλήσεων»

Το οικονομικό κλίμα επιδεινώθηκε στην Ευρώπη τον Ιούνιο

Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα έχει μεν επιβραδυνθεί, ο κίνδυνος συγχρονισμένης ύφεσης ωστόσο έχει προς το παρόν απομακρυνθεί. Οι πληθωριστικές πιέσεις υποχωρούν με αργό ρυθμό, προεξοφλώντας επιπλέον αυξήσεις στο κόστος του χρήματος, σύμφωνα με το Attica Economic Review Ιουνίου 2023 με τίτλο «Ενισχυμένη προσδοκία για επενδυτική βαθμίδα, εν μέσω εξωτερικών και εσωτερικών προκλήσεων», το οποίο συντάσσεται από την Attica Bank σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ. Τα αυξανόμενα επιτόκια, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου και της αύξησης του κόστους ζωής και παραγωγής, εξακολουθούν να θέτουν εμπόδια στον προγραμματισμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αντίστοιχα.

 • Το οικονομικό κλίμα επιδεινώθηκε στην Ευρώπη τον Ιούνιο, καθώς η βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης αντισταθμίστηκε από ισχυρή πτώση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία, τις Υπηρεσίες, τις Κατασκευές, και λιγότερο στο Λιανικό Εμπόριο.
 • Οι διεθνείς τιμές ενεργειακών αγαθών και εμπορευμάτων κατέγραψαν πτωτική τάση τον Ιούνιο. Το ευρώ κινήθηκε καθοδικά έναντι του δολαρίου τον ίδιο μήνα. Οι διεθνείς κεφαλαιαγορές κατέγραψαν ανοδική τάση διεθνώς.
 • Οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες διεθνώς, μετά τις διαδοχικές πρόσφατες αυξήσεις επιτοκίων, έχουν δημιουργήσει προσδοκία στις αγορές για περαιτέρω αυξήσεις έως τα τέλη του έτους, αν και με αραιότερη συχνότητα. Το κόστος χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα συνέχισε να αυξάνεται στην Ευρωζώνη τον Μάιο. Οι αποδόσεις κρατικών ομολόγων ενισχύθηκαν στις ΗΠΑ τον Ιούνιο, ενώ εμφανίζουν σημάδια σταθεροποίησης στην Ευρώπη.
 • Μεταξύ των προκλήσεων, ξεχωρίζει η ανάγκη για ταυτόχρονη εφαρμογή διεθνώς σφιχτότερων δημοσιονομικών και νομισματικών πολιτικών, ασκώντας πίεση στους ρυθμούς ανάκαμψης, καθιστώντας απαραίτητες παρεμβάσεις πολιτικής που τονώνουν την παραγωγικότητα.

Εγχώριες τάσεις

Σε συνέχεια του δεύτερου γύρου των βουλευτικών εκλογών, ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης με άνετη πλειοψηφία εξάλειψε τον κίνδυνο πολιτικής αστάθειας βραχυπρόθεσμα. Αυτό ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα, καθώς και την προσδοκία για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με το report της Attica Bank.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2023, ο πληθωρισμός εμφανίζει αποκλιμάκωση, ταχύτερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, εκτιμώμενος σε επίπεδο περί το 2,7% τον Ιούνιο. Ωστόσο, ο δομικός πληθωρισμός παραμένει υψηλότερος του μ.ό. στην Ευρώπη, ενώ η πληθωριστική πίεση στα τρόφιμα συμπιέζει σημαντικά την αποταμίευση των νοικοκυριών, η οποία καταγράφηκε αρνητική το περασμένο έτος.

Στις θετικές εξελίξεις:

 • Το κόστος χρηματοδότησης του ελληνικού δημοσίου καταγράφει σύγκλιση με το αντίστοιχο σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, σε ένα βαθμό προεξοφλώντας την προοπτική ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας εντός του έτους.
 • Η χρηματιστηριακή αγορά συνεχίζει να καταγράφει βελτιωμένες επενδυτικές προσδοκίες.
 • Η απόδοση στα δημόσια οικονομικά υπερβαίνει τους ταμειακούς στόχους στις αρχές του 2023, λόγω υψηλότερων εσόδων.
 • Το υψηλό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών υποχωρεί το πρώτο τετράμηνο του 2023, λόγω μείωσης των τιμών ενέργειας, βελτίωσης του ισοζυγίου αγαθών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Μεταξύ των προκλήσεων:

 • Βραχυχρόνιοι δείκτες δραστηριότητας, όπως η βιομηχανική παραγωγή και το λιανικό εμπόριο καταγράφουν κόπωση το πρώτο τετράμηνο του 2023.
 • Το κόστος χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε σε υψηλό 9ετίας, ενώ η πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις επιβραδύνθηκε σημαντικά το πρώτο πεντάμηνο του έτους.
 • Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια στους ισολογισμούς των τραπεζών κατέγραψαν στασιμότητα, παραμένοντας αισθητά υψηλότερα από τον μ.ό. στην Ευρωζώνη.
 • Ο υψηλός ρυθμός πληθωρισμού σε είδη πρώτης ανάγκης επιδεινώνει την αγοραστική δύναμη και την αποταμιευτική δυνατότητα των νοικοκυριών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ