Προς το άρθρο 99 η εφημερίδα Μακεδονία

Προς το άρθρο 99 η εφημερίδα Μακεδονία
Τις διαδικασίες αίτησης για την υπαγωγή της στις διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα έχει κινήσει σύμφωνα με απολύτως εξακριβωμένες πληροφορίες η εταιρία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Εκτυπωτική

που εκδίδει την εφημερίδα Μακεδονία. Ειδικότερα η εταιρία θα υποβάλλει φάκελο για την υπαγωγή της στο άρθρο 99 ή το 106β του πτωχευτικού κώδικα. Το άρθρο 99 προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία για διαγραφή υποχρεώσεων εφ όσον υπάρχει συμφωνία με τους πιστωτές ενώ το 106β προβλέπει άμεση επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης που έχει συναφθεί με τους πιστωτές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική στις αρχές του 2014 είχε λάβει επιδότηση από τον αναπτυξιακό νόμο προκειμένου να πληρώσει οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Συγκεκριμένα η εταιρία έλαβε επιχορήγηση 8.181.527,99 Ευρώ προκειμένου να εξοφληθούν οι οφειλές στο δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και μισθών στους εργαζόμενους της εταιρίας. Αμέσως μετά η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ πραγαμτοποίησε αύξηση κεφαλαίου 1,1 εκ Ευρώ με καταβολή μετρητών.
Ωστόσο συνεχίζει να οφείλει μισθούς στο προσωπικό αλλά έχει περιορίσει αισθητά τις υποχρεώσεις της προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και το Δημόσιο γεγονός που της δίνει την ευχέρεια να κινηθεί προς την κατεύθυνση του άρθρου 99 και να κλείσει συμφωνία με τους ιδιώτες πιστωτές που είναι κυρίως τραπεζικά ιδρύματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ