Σήμερα η επόμενη πληρωμή για το Market Pass για όσους επέλεξαν την άυλη ψηφιακή κάρτα

Σήμερα η επόμενη πληρωμή για το Market Pass για όσους επέλεξαν την άυλη ψηφιακή κάρτα

Πως θα λάβουν την ενίσχυση οι δικαιούχοι.

Σήμερα (Δευτέρα 3/4) είναι η επόμενη πληρωμή του Market Pass για τον μήνα Απρίλιο, για όσους στην αίτηση τους επέλεξαν την άυλη ψηφιακή κάρτα.

Οι δικαιούχοι που επέλεξαν την έκδοση άυλης ψηφιακής κάρτας και υπέβαλλαν αίτηση από 1 έως 15 Μαρτίου λαμβάνουν την ενίσχυση ως εξής:

- στις 20 Μαρτίου 2023 για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο που ήδη πραγματοποιήθηκε
- στις 3 Απριλίου 2023 για τον μήνα Απρίλιο που θα πραγματοποιηθεί σήμερα
- στις 3 Μαΐου για τον μήνα Μάιο,
- στις 3 Ιουνίου για τον μήνα Ιούνιο, και
στις 3 Ιουλίου για τον μήνα Ιούλιο.

Όσοι δικαιούχοι επέλεξαν την κατάθεση σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό και υπέβαλλαν αίτηση από 1-15 Μαρτίου 2023 θα λάβουν την ενίσχυση ως εξής:

- στις 20 Μαρτίου 2023 για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο που πραγματοποιήθηκε
- στις 3 Μαΐου για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο.
- Δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψη του χρηματικού ποσού που πιστώνεται στην χρεωστική κάρτα.

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη έως την 31η.08.2023, μετά την πάροδο της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει ενώ, χάνεται όποιο υπόλοιπο δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

Το Market Pass αποτελεί μέτρο ενίσχυσης των νοικοκυριών, με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους αγορών, ιδίως ειδών διατροφής, λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή. Καλύπτει την περίοδο από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο του 2023.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ