ΤτΕ: Αυξητική η τάση για τα στεγαστικά δάνεια από τα νοικοκυριά

ΤτΕ: Αυξητική η τάση για τα στεγαστικά δάνεια από τα νοικοκυριά

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το δ΄ τρίμηνο του 2021

Ενισχύθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2021 η ζήτηση από τα νοικοκυριά για στεγαστικά δάνεια όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των τραπεζικών χορηγήσεων το δ΄ τρίμηνο του 2021, η συνολική ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια αυξήθηκε ως ένα βαθμό. Τα κριτήρια και οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα. Η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια αυξήθηκε ως ένα βαθμό, ενώ για τα καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε αμετάβλητη.

Ειδικότερα, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2021, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Επιπλέον, οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του α΄τριμήνου του 2022. Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ παρέμειναν αμετάβλητοι σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2021.

Η συνολική ζήτηση δανείων από τις ΜΧΕ, στο δ΄τρίμηνο του 2021, αυξήθηκε ως ένα βαθμό για να ικανοποιηθούν ανάγκες χρηματοδότησης παγίων επενδύσεων, αλλά και ανάγκες για κεφάλαια κίνησης. Το επόμενο τρίμηνο, η συνολική ζήτηση δανείων, τόσο από τις μικρομεσαίες όσο και από τις μεγάλες επιχειρήσεις, αναμένεται να αυξηθεί ως ένα βαθμό.Η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Όσον αφορά τα νοικοκυριά, η ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε αμετάβλητη, σε αντίθεση με τις προσδοκίες που είχαν καταγραφεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου για αύξηση της ζήτησης.

Στον αντίποδα, η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια αυξήθηκε ως ένα βαθμό σε σχέση με το γ΄τρίμηνο του 2021, λόγω της βελτίωσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, του ευνοϊκού επιπέδου των επιτοκίων και των ευνοϊκότερων προοπτικών στην αγορά κατοικίας.

Για το α' τρίμηνο του 2022, η ζήτηση τόσο για στεγαστικά όσο και για καταναλωτικά δάνεια αναμένεται να αυξηθεί ως ένα βαθμό. Τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2022.Η αναλογία των αιτήσεων για δάνεια προς νοικοκυριά που απορρίφθηκαν παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ