Καταφθάνουν «μπιλιετάκια» σε οφειλέτες της ΔΕΗ

Καταφθάνουν «μπιλιετάκια» σε οφειλέτες της ΔΕΗ


«Μπιλιετάκια» στέλνει η ΔΕΗ σε οφειλέτες της, με 300.000 με 340.000 επιχειρήσεις και νοικοκυριά να έχουν λάβει και τους ειδοποιούν για την τακτοποίησή τους.

Μέσω των επιστολών οι πελάτες καλούνται να διακανονίσουν τις οφειλές τους, κατ᾽ ανώτατο όριο σε 24 δόσεις. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι πλέον οι υπάλληλοι που χειρίζονται τις υποθέσεις έχουν την πλήρη εικόνα και το ιστορικό του κάθε πελάτη και γνωρίζουν εάν στον παρελθόν έχει αθετήσει παλαιότερους διακανονισμούς.

Παράλληλα με τις επιστολές της ΔΕΗ, τρέχει και η προσπάθεια του ειδικού συμβούλου για τις ανεξόφλητες οφειλές της περίφημης Qualco, η οποία κάνει collections μέσω τηλεφωνικού κέντρου.
οι ανεξόφλητες οφειλές αποτέλεσαν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη διαπραγμάτευση της ΔΕΗ με τις τράπεζες για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της επιχείρησης, ενώ και οι πιστοληπτικοί οίκοι έχουν θέσει ως έναν από τους βασικούς όρους για την αναβάθμιση της ΔΕΗ, τη βελτίωση των επιδόσεων στο κομμάτι των ανεξόφλητων οφειλών.

Σύμφωνα μάλιστα με το επιχειρησιακό πλάνο που παρουσίασε η ΔΕΗ, προβλέπονται συγκεκριμένες κινήσεις, καθώς με βάση τα τελευταία στοιχεία οι οφειλές πελατών είχαν φτάσει στα τέλη του 2017 στα 3,521 δισ. ευρώ (με τη ΔΕΗ να έχει πάρει προβλέψεις για 2,8 δισ. το ίδιο διάστημα).

Οι ανεξόφλητες οφειλές αποτέλεσαν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη διαπραγμάτευση της ΔΕΗ με τις τράπεζες για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της επιχείρησης, ενώ και οι πιστοληπτικοί οίκοι έχουν θέσει ως έναν από τους βασικούς όρους για την αναβάθμιση της ΔΕΗ, τη βελτίωση των επιδόσεων στο κομμάτι των ανεξόφλητων οφειλών.

Σύμφωνα μάλιστα με το επιχειρησιακό πλάνο που παρουσίασε η ΔΕΗ, προβλέπονται συγκεκριμένες κινήσεις, καθώς με βάση τα τελευταία στοιχεία οι οφειλές πελατών είχαν φτάσει στα τέλη του 2017 στα 3,521 δισ. ευρώ.
Η δημόσια επιχείρηση και μέσω του business plan της McKinsey έχει βάλει στόχο την είσπραξη ποσών εύρους 690 εκατ. έως 1,1 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ