Σε ποια διόδια αλλάζουν οι τιμές

Σε ποια διόδια αλλάζουν οι τιμές

Οι 8 σταθμοί που αυξάνονται τα διόδια

Τη Δευτέρα σε ισχύ οι νέες αυξημένες τιμές στα διόδια στην Πελοπόννησο με αυτές όμως στους πλευρικούς σταθμούς να παραμένουν ως έχουν.

Πού αλλάζουν

Σπαθοβούνι, από 2,45 στα 2,50 (κατηγορία 2) και από 6,20 στα 6,30 (κατηγορία 3)

Νεστάνη, από 5.90 στα 5,95 (κατηγορία 3)

Γεφ. Μάναρη, από 4,80 στα 4,85 (κατηγορία 3)

Βελιγοστή, από 1,20 στα 1,25 (κατηγορία 2) και από 3,10 στα 3,15 (κατηγορία 3)

Καλαμάτα, από 1,85 σε 1,90 (κατηγορία 2) και από 4,70 σε 4,75 (κατηγορία 3)

Πετρίνα, από 2,85 σε 2.90 (κατηγορία 2) κι από 7,20 στα 7,25 (κατηγορία 3)

Πλευρικοί Αρφαρών, από 1,85 σε 1,90 (κατηγορία 3)

Πλευρικοί Θουρίας, υπάρχει μείωση από 0,45 σε 0,40 (κατηγορία 2)