Ε, ναι το γάλα έχει... ονοματεπώνυμο

Τι προβλέπει σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή

Ε, ναι το γάλα έχει... ονοματεπώνυμο

Την υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα αλλά και την ταυτότητα στα προϊόντα κρέατος προβλέπει το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σε ότι αφορά το γάλα, εισάγεται υποχρέωση επισήμανσης της προέλευσης του γάλακτος καθώς και του γάλακτος ως συστατικό γαλακτοκομικών προϊόντων τόσο στα προσυσκευασμένα όσο και στα μη προσυσκευασμένα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Συγκεκριμένα η επισήμανση της προέλευσης του γάλακτος θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής ενδείξεις:

-το όνομα της χώρας όπου έγινε το άρμεγμα

-το όνομα της χώρας που έγινε η επεξεργασία

-το όνομα της χώρας που έγινε η συσκευασία.

Αν το άρμεγμα, η επεξεργασία και η συσκευασία του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού σε γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν γίνει στην ίδια χώρα, η ένδειξη προέλευσης στο τελικό προϊόν μπορεί να αποδοθεί ενιαία ως "Προέλευση: Όνομα χώρας”. Σε άλλη περίπτωση, δηλαδή αν το άρμεγμα, η επεξεργασία και η συσκευασία του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού σε γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν γίνει σε περισσότερα μέλη της ΕΕ η ένδειξη προέλευσης μπορεί να αποδοθεί ενιαία ως "προέλευση ΕΕ” ή "προέλευσης εκτός ΕΕ” αν το άρμεγμα, η επεξεργασία και η συσκευασία του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού σε γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν γίνει σε περισσότερες χώρες εκτός ΕΕ.

Στην περίπτωση του κρέατος στα κρεοπωλεία και τα σουπερ μάρκετ που έχουν τμήμα κρεοπωλείου, πέραν των άλλων υποχρεώσεών τους σχετικά με την επισήμανση καταγωγής-προέλευσης, θα υποχρεούνται να καταγράφουν το είδος κρέατος, τη χώρα καταγωγής ή τις χώρες εκτροφής και αυτά θα αναγράφονται στα παραστατικά που εκδίδονται από τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό που χρησιμοποιούν όπως π.χ. ταμειακές μηχανές, φορολογικοί εκτυπωτές.