Οι νέες «χρυσές δουλειές» με το ελαιόλαδο

Τέλος στο "λαδόξιδο" έρχονται οι συσκευασίες μιας χρήσης

Οι νέες «χρυσές δουλειές» με το ελαιόλαδο

Μια καινούργια αγορανομική διάταξη που θα ενεργοποιηθεί από τις αρχές του 2018, δημιουργεί περιθώρια για «χρυσές δουλειές». Το ελαιόλαδο στις ταβέρνες και στα εστιατόρια, δεν θα μπορεί να προσφέρεται στον πελάτη με το παραδοσιακό μπουκαλάκι –πιάσε το λαδόξιδο που λέμε- αλλά σε συσκευασία μιας χρήσεως. Χαράς ευαγγέλια για όσους συσκευάζουν λάδι καθώς είναι πολλά τα εκατομμύρια των συσκευασιών που θα πρέπει να τροφοδοτήσουν την αγορά, ειδικά κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Υποχρεωτικά σε συσκευασία μίας χρήσης θα διατίθεται το ελαιόλαδο στα εστιατόρια από το νέο έτος, «αφήνοντας» στο παρελθόν τα κατά κύριο λόγο γυάλινα φιαλίδια που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα τραπέζια των εστιατορίων. Το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα θα πρέπει να πωλούνται συσκευασμένα, το προψημένο και κατεψυγμένο ψωμία θα πρέπει να διαχωρίζεται από το φρέσκο ενώ θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά σύστημα ιχνηλασιμότητας για το μέλι.

Η ρύθμιση για το λάδι περιλαμβάνεται στους νέους κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ) που έχει επεξεργαστεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα αυτή ρύθμιση έχει προταθεί από τους φορείς της αγοράς, καθώς κρίνεται απαραίτητη η χρήση στους χώρους μαζικής εστίασης μη επαναχρησιμοποιούμενων, μικρών συσκευασιών ελαιόλαδου προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η ποιότητα του εθνικού μας προϊόντος, όσο και η προστασία των καταναλωτών με παράλληλη προβολή ενημέρωση εκπαίδευση της χρήσης τους. Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στους ΔΙΕΠΠΥ, από την 1-12018 το κάθε είδους έλαιο που προορίζεται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα των καταστημάτων, πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης που θα διατίθενται από το κατάστημα και θα φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Μάλιστα, για την αποτελεσματική εφαρμογή της διάταξης προβλέπεται και αυστηρό πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά παράβαση.

Το ψωμί

Στην ίδια κατεύθυνση, οι νέοι ΔΙΕΠΠΥ προβλέπουν υποχρεωτικά την πώληση (από τα αρτοποιεία, πρατήρια άρτου κ.ά.) του φρέσκου ψωμιού και των λοιπών αρτοσκευασμάτων σε συσκευασία. Πάλι επί του άρτου προβλέπεται ότι προϊόντα αρτοποιίας που δεν αποτελούν φρέσκο άρτο (δηλαδή από κατεψυγμένη ζύμη) στο εξής θα πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους που διαχωρίζονται από τους χώρους ψησίματος και πώλησης φρέσκου άρτου.

Το μέλι

Προκειμένου να αποφευχθούν οι αθρόες «ελληνοποιήσεις» μελιού, στους νέους ΔΙΕΠΠΥ προβλέπεται και η εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό, όσοι εισάγουν ή παραλαμβάνουν ποσότητα μελιού προς εμπορία και διακίνηση, υποχρεούνται να γνωστοποιούν εντός 10 ημερών στη Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) [email protected] τα παρακάτω στοιχεία:

Α. Την παραληφθείσα ποσότητα μελιού και επισυναπτόμενα τα αντίγραφα των σχετικών παραστατικών αγοράς.

Β. Την ονομασία του μελιού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 67 του Κώδικα Τροφίμων Ποτών.

Γ. Τον αριθμό, το είδος και το βάρος της συσκευασίας (π.χ. 5 σιδηρά βαρέλια των 300 κιλών). Δ. Τη χώρα προέλευσης όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού. Η υποβολή της γνωστοποίησης επιβεβαιώνεται με την αποστολή από τη Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών στο διακινητή μελιού του αριθμού πρωτοκόλλου παραλαβής της. Η επιβεβαίωση φυλάσσεται από τους διακινητές για δύο έτη και επιδεικνύεται στους ελεγκτές εφόσον ζητηθεί. Οι διακινητές μελιού υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο να καταχωρούνται οι εισαγωγές και οι εξαγωγές μελιού κατά είδος, ποσότητα, αξία και χώρα προέλευσης όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού ή η αντίστοιχη ένδειξη του παραστατικού παραλαβής προκειμένου για μέλι που προέρχεται από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. Από την τήρηση τέτοιου βιβλίου απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να ανασύρουν τα παραπάνω στοιχεία από το σύστημα ιχνηλασιμότητας ή από οποιοδήποτε πρόγραμμα εμπορικής καταχώρισης/διαχείρισης στοιχείων εφαρμόζουν. Στην περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω προϋποθέσεων, μπορεί να υποβληθεί πρόστιμο ύψους έως και 10.000 ευρώ. Αναγραφή ενδείξεων Για την αντιμετώπιση των παραπλανητικών πρακτικών, στους νέους ΔΙΕΠΠΥ προβλέπεται ότι για όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην κατανάλωση με οποιοδήποτε τρόπο, πρέπει να υπάρχουν είτε πινακίδες λιανικής πώλησης στους φυσικούς χώρους είτε αντίστοιχη ηλεκτρονική πινακίδα για πωλήσεις μέσω διαδικτύου ή άλλου παρεμφερούς τρόπου, επί των οποίων αναγράφονται η τιμή, η ονομασία και στην περίπτωση που απαιτείται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ειδικά για τα τρόφιμα γλυκά θα πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη επισήμανση αν το πωλούμενο προϊόν είναι κατεψυγμένο. Στην περίπτωση που τα προς πώληση προϊόντα είναι μεταχειρισμένα ή ανακαινισμένα ή ανακατασκευασμένα, θα πρέπει η πληροφορία αυτή να αποτυπώνεται στις σχετικές πινακίδες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ