Μπαράζ καταγγελιών για κέντρα αδυνατίσματος. Τι να προσέξετε

Μπαράζ καταγγελιών για κέντρα αδυνατίσματος. Τι να προσέξετε
Με χρέη που φτάνουν ακόμα και σε πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ κινδυνεύουν να βρεθούν πολλοί καταναλωτές, που συναλλάσσονται με ορισμένα κέντρα αδυνατίσματος-αισθητικής και γυμναστήρια , καθώς σπεύδουν να υπογράψουν συμβόλαια που δεν ανταποκρίνονται στις υπηρεσίες για τις οποίες πληρώνουν.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι τον τελευταίο καιρό έχει στείλει στον εισαγγελέα 49 περιπτώσεις που αφορούν ινστιτούτα αισθητικής (ιδίως για παράνομη άσκηση επαγγέλματος, απάτη, σωματικές βλάβες από αμέλεια κ.ά.), αλλά και γυμναστήρια που λειτουργούσαν χωρίς σχετική άδεια στο πλαίσιο της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών.
Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι ορισμένα κέντρα αισθητικής-αδυνατίσματος, αλλά και γυμναστήρια ζητούν προκαταβολικά τα χρήματα του «πακέτου» των υπηρεσιών που προσφέρουν, με αποτέλεσμα αν στην πορεία διαπιστωθούν προβλήματα ή ο πελάτης επιθυμεί να διακόψει, πολύ δύσκολα να του επιστρέφονται τα χρήματα που έχει δώσει. Αλλωστε δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στο πρόσφατο παρελθόν που μεγάλες αλυσίδες κέντρων αδυνατίσματος και γυμναστήρια έριξαν «κανόνι» στην αγορά και οι πελάτες τους έχασαν τα χρήματα που είχαν προκαταβάλει, με κορυφαία περίπτωση εκείνη της Νότας Αυγερινοπούλου (Beauty and Diet), που εδώ και 13 χρόνια καταζητείται από τις ελληνικές αρχές.
Ο άλλος μεγάλος τομέας όπου ελλοχεύει κίνδυνος για την υγεία των καταναλωτών είναι τα κέντρα αδυνατίσματος που διενεργούν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν τη σχετική άδεια ή τις διενεργούν χωρίς την παρουσία επιστημονικά υπεύθυνου γιατρού ή του αντικαταστάτη του. Μάλιστα, για το θέμα έχουν αρχίσει και… μαζεύονται καταγγελίες στον Συνήγορο του Καταναλωτή και γι’ αυτόν τον λόγο έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Συνηγόρου, προκειμένου να διερευνώνται άμεσα οι καταγγελίες.

Προσοχή στη σύμβαση
• Nα μην εξοφλούν το κόστος του προγράμματος προκαταβολικά, ακόμη και αν εμφανίζεται ως προσφορά ή συνοδεύεται με δώρα.
• Να επιβεβαιώνουν την ιδιότητα του προσώπου που πραγματοποιεί τις θεραπείες (π.χ., για θεραπεία από γιατρό: όνομα και ειδικότητα γιατρού).
• Να υπογράφουν δελτία παραγγελίας με τους όρους που συμφωνήθηκαν (ιδίως τον τρόπο και τον χρόνο παροχής των υπηρεσιών και ανάλυση της αξίας της κάθε μεμονωμένης υπηρεσίας και το είδος της) και να ζητούν αντίγραφα των συμβάσεων που υπογράφουν.
• Οι συμβάσεις πρέπει να αναφέρουν τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας (επωνυμία, διακριτικό τίτλο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, ΑΦΜ και ΔΟΥ).
• Να ζητούν και να κρατούν τις αποδείξεις για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται με αναφορά της θεραπείας που κάθε φορά κάνουν.
• Να ενημερώνουν άμεσα την τράπεζα (εγγράφως) σε περίπτωση ακύρωσης της συμβάσεως με τη μονάδα αδυνατίσματος, εφόσον η πληρωμή έχει γίνει με πιστωτική κάρτα, για να τους επιστραφούν τα χρήματά τους για τις υπηρεσίες που δεν τους έχουν παρασχεθεί.
• Να αποχωρούν από το ινστιτούτο αισθητικής αν νιώσουν ψυχολογική παρενόχληση ή πίεση.
• Να μην κάνουν χρήση σκευασμάτων αν δεν ελέγξουν γνωστοποίηση ΕΟΦ.
• Ο καταναλωτής μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς καμία αιτιολογία μέσα σε 30 ημέρες από τη σύναψή της, με αποστολή γραπτής ειδοποίησης προς το ινστιτούτο.
• Δικαιούται επίσης να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση και να αποδεσμευθεί από αυτή, οπότε θα αφαιρεθεί η αξία των υπηρεσιών που του έχουν ήδη παρασχεθεί και θα του αποδοθεί το υπόλοιπο, αν και η εταιρεία δικαιούται να παρακρατήσει ποσοστό 2,5% του υπολοίπου αυτού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ