Έτσι μπορείς να διεκδικήσεις τα χρήματα σου πίσω από online αγορές

Έτσι μπορείς να διεκδικήσεις τα χρήματα σου πίσω από online αγορές
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την Δευτέρα τη νέα πλατφόρμα με την οποία οι καταναλωτές και οι έμποροι μπορούν να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους για αγορές που έγιναν στο διαδίκτυο.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών προσφέρει ένα ενιαίο σημείο εισόδου που επιτρέπει στους καταναλωτές και τους εμπόρους στην ΕΕ να διευθετούν τις διαφορές τους τόσο για εγχώριες όσο και για διασυνοριακές ηλεκτρονικές αγορές. Με τη βοήθεια της πλατφόρμας οι διαφορές προωθούνται σε εθνικούς φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών οι οποίοι συνδέονται με την πλατφόρμα, έχουν επιλεγεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με κριτήρια ποιότητας και έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή.

Μέχρι στιγμής έχουν συνδεθεί με την πλατφόρμα περίπου 117 φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών από 17 κράτη μέλη μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη, έτσι ώστε να καλυφθούν πλήρως όλα τα κράτη μέλη και οι τομείς το συντομότερο δυνατόν. Η εναλλακτική επίλυση διαφορών (ΕΕΔ) αποτελεί έναν γρήγορο και οικονομικό τρόπο επίλυσης διαφορών. Χρειάζονται το πολύ 90 ημέρες κατά μέσο όρο για να επιλυθεί μια διαφορά. Η εμπειρία των ευρωπαίων καταναλωτών που έχουν χρησιμοποιήσει την εναλλακτική επίλυση διαφορών είναι σε γενικές γραμμές θετική: το 70% εξέφρασε την ικανοποίησή του με τον τρόπο χειρισμού της καταγγελίας τους μέσω της διαδικασίας αυτής.

Αποτελεί έναν πρόσθετο τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές μπορούν να επιλύουν τις διαφορές τους και δεν θα αντικαταστήσει την προσφυγή στα δικαστήρια, που συνήθως όμως είναι και πιο δαπανηρή και πιο χρονοβόρα (μόνο το 45% των καταναλωτών ήταν ικανοποιημένο με τον τρόπο χειρισμού της καταγγελίας τους από τα δικαστήρια). Οι έμποροι θα επωφεληθούν επίσης από τη νέα πλατφόρμα, καθώς οι διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών θα τους βοηθήσουν να αποφύγουν υψηλά δικαστικά έξοδα και να διατηρήσουν καλές σχέσεις με τους πελάτες τους.

Η κα Věra Jourová, Eπίτροπος αρμόδια για τη Δικαιοσύνη, τους Καταναλωτές και την Ισότητα των Φύλων,δήλωσε: «Οι περισσότεροι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν προβλήματα στις ηλεκτρονικές τους αγορές δεν υποβάλλουν καταγγελία, καθώς πιστεύουν ότι η διαδικασία είναι υπερβολικά χρονοβόρα και ότι δεν θα οδηγήσει σε επίτευξη λύσης.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο που επιτρέπει στους καταναλωτές και τους εμπόρους να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήματα. Θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές και θα στηρίξει τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διασυνοριακές πωλήσεις συμβάλλοντας έτσι στην ευρωπαϊκή ψηφιακή ενιαία αγορά.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ