Επιλέξτε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο χωρίς να την πατήσετε

Επιλέξτε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο χωρίς να την πατήσετε
To παιδί σας δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στα ΑΕΙ ή στα ΤΕΙ της χώρας και εξετάζετε σοβαρά το ενδεχόμενο να το στείλετε σε κάποιο ιδιωτικό κολλέγιο ή εργαστήριο ελευθέρων σπουδών; Ο συνήγορος του καταναλωτή συνιστά εξαιρετική προσοχή κατά τη διαδικασία της επιλογής. Οι διαφημίσεις, πολλές φορές μπορεί να «φουσκώνουν» την πραγματικότητα.

Ουσιαστικά, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, συνιστά να προχωρούμε σε όσο το δυνατόν καλύτερη έρευνα πριν υπογράψουμε τη σύμβαση με το κέντρο. Επίσης, να ζητάμε έγγραφες δεσμεύσεις για τα όσα μας υπόσχονται μέσω των φυλλαδίων. Οι πέντε συμβουλές του ΣτΚ προς τους καταναλωτές έχουν ως εξής:

Πριν από την οποιαδήποτε εκπαιδευτική επιλογή, ο ΣτΚ απευθύνει στους καταναλωτές τις εξής πρακτικές συμβουλές και συστάσεις:

1. Να εξετάζουν προσεκτικά την αξιοπιστία κάθε κολλεγίου ή εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, συλλέγοντας από τα αρμόδια όργανα (Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας, Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, άλλοι απόφοιτοι) πληροφορίες τόσο για το ίδιο, όσο και για το αλλοδαπό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται, καθώς και για τη φύση και την έκταση της συνεργασίας

2. Να μην εντυπωσιάζονται από φωτογραφίες κτιρίων και χώρων (campus) όπου στεγάζονται τα αλλοδαπά ιδρύματα, ούτε από τη μνεία της διεθνούς κατάταξης των συνεργαζομένων αλλοδαπών ιδρυμάτων, η οποία προτάσσεται συχνά χάριν εντυπωσιασμού, σαν να παρείχαν τις υπηρεσίες στην Ελλάδα τα ίδια τα αλλοδαπά ιδρύματα και όχι, όπως πράγματι συμβαίνει, τα συνεργαζόμενα με αυτά, με διάφορες διαβαθμίσεις ελέγχου και ποιότητας, κολλέγια και εργαστήρια ελευθέρων σπουδών αλλά να αξιολογούν με προσοχή τις συνθήκες και τα προγράμματα σπουδών και την αξία των πτυχίων που αυτά απονέμουν.

3. Να μην παρασύρονται από διαφημίσεις που υπόσχονται πλήρη επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων μέσω πιστοποιήσεων των κολλεγίων από αλλοδαπά όργανα, που κατά τεκμήριο δεν εξασφαλίζουν αυτόματα εργασία των αποφοίτων στην Ελλάδα, ούτε από παραπομπές σε Οδηγίες περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων που δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο

4. Να ζητούν έγγραφες δεσμεύσεις των προμηθευτών για όσα υπόσχονται και να μελετούν προσεκτικά τα ψιλά γράμματα των συμβάσεων που τους προτείνονται από αυτούς πριν δεσμευθούν σε μία μακροχρόνια και κοστοβόρα επιλογή, χωρίς να έχουν αποσαφηνίσει σε ποιο επαγγελματικό αποτέλεσμα τους οδηγεί

5. Να διερευνούν τις διαφορές, από άποψη αναγνώρισης τίτλων και προσόντων, μεταξύ αφενός, της εξαρχής απευθείας φοίτησης σε ένα διάσημο και διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής και αφετέρου της φοίτησης στην Ελλάδα σε ένα συνεργαζόμενο με ένα μεσαίας κατάταξης πανεπιστήμιο ιδιωτικό κολλέγιο ή εργαστήριο ελευθέρων σπουδών. Να συνειδητοποιούν ότι τα στελέχη του ιδιωτικού τομέα επιλέγονται κυρίως με κριτήρια ικανότητας κα ι ουσιαστικής καταλληλότητας για την προτεινόμενη θέση παρά με τυπικά κριτήρια μοριοδότησης βάσει πτυχίων. Να καταγγέλλουν στα αρμόδια όργανα, μεταξύ των οποίων ο Συνήγορος του Καταναλωτή, οποιεσδήποτε αθέμιτες ενέργειες παραπλάνησής τους από τους προμηθευτές τέτοιων υπηρεσιών.

Οι καταγγελίες των καταναλωτών προς τον ΣτΚ υποβάλλονται με αυτοπρόσωπη παρουσία, με συστημένη επιστολή, τηλεομοιοτυπία ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω συμπλήρωσης της έντυπης φόρμας που διατίθεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της Αρχής, αλλά και από τα γραφεία της (Λ. Αλεξάνδρας 144), ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο HYPERLINK «http://www.synigoroskatanaloti.gr» www. synigoroskatanaloti.gr και που μπορούν επιπλέον να αναζητηθούν τηλεφωνικά στους αριθμούς: 210 6460814, 210 6460284 και 210 6460276.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ