Μπλόκο σε 18 τόνους φρουτοποτού μάνγκο

Μπλόκο σε 18 τόνους φρουτοποτού μάνγκο
Οι ελεγκτές τροφίμων του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της

Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, συνεχίζοντας τους συστηματικούς και στοχευμένους ελέγχους στους χώρους των Τελωνείων του Πειραιά, προχώρησαν στην απαγόρευση εισαγωγής στη Χώρα μας, φορτίου φρουτοποτών mango, προέλευσης Πακιστάν, συνολικού καθαρού βάρους 18 τόνων.
Πιο αναλυτικά, κατά τον διενεργηθέντα επιτόπιο ποιοτικό έλεγχο στο χώρο του Ε' Τελωνείου του Πειραιά, σε 1.231 χαρτοκιβώτια με φρουτοποτά mango, προέλευσης Πακιστάν, συνολικού καθαρού βάρους 18 τόνων, και μετά από εργαστηριακή εξέταση από το Γενικό Χημείο του Κράτους, διαπιστώθηκε η ύπαρξη του συντηρητικού βενζοϊκού νατρίου (Ε211), σε συγκεντρώσεις υψηλότερες των ανώτατων επιτρεπτών ορίων.
Επιπλέον, στα μέσα συσκευασίας απουσίαζε η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία αναγραφή του τόπου παραγωγής ή προέλευσης του προϊόντος.
Μετά τα παραπάνω, το συγκεκριμένο φορτίο κρίθηκε μη κανονικό και μη ασφαλές και απαγορεύτηκε η εισαγωγή του στην χώρα μας, μέχρι την οριστική λήψη απόφασης για την τύχη του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ