Χρωστάς από …χαράτσι; Η ΔΕΗ στέλνει το όνομά σου στην εφορία

Χρωστάς από …χαράτσι; Η ΔΕΗ στέλνει το όνομά σου στην εφορία
Η ημερομηνία «κλειδί» είναι η 25η Ιουλίου 2014. Ιδιοκτήτης ακινήτου ο οποίος μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα εξακολουθήσει να χρωστάει μια ή περισσότερες δόσεις από το λεγόμενο χαράτσι της ΔΕΗ αυτομάτως θα καταστεί οφειλέτης του δημοσίου. Και αυτό διότι η ΔΕΗ, θα στείλει τα ονόματα των οφειλετών στην εφορία, κάτι που υποχρεούται να κάνει με βάση τον νόμο.


Η ημερομηνία «κλειδί» αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία πριν από λίγο. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, στο τέλος Ιουλίου 2014 η ΔΕΗ θα επιστρέψει στο Υπουργείο Οικονομικών, όλα τα ανεξόφλητα ποσά ΕΕΤΑ 2013. Επισημαίνεται ότι, όποιος πελάτης εξοφλήσει μετά την 25η Ιουλίου 2014 λογαριασμό που έχει λήξει, τυχόν ανεξόφλητο ποσό ΕΕΤΑ που περιλαμβάνεται σε αυτόν, δεν θα αποτελεί πλέον οφειλή στη ΔΕΗ, καθώς αυτό θα έχει μεταφερθεί στην Εφορία. Το ποσό αυτό δεν θα χαθεί, καθώς θα πιστωθεί στον αμέσως επόμενο λογαριασμό που θα εκδοθεί από τον Αύγουστο 2014 και μετά. Το πιστωτικό ποσό θα εμφανίζεται διακριτά στο λογαριασμό αυτό και πιο συγκεκριμένα με το λεκτικό «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΕΤΑ ΔΟΥ».

Αν από την παραπάνω πίστωση προκύψει επιστροφή ποσού για τον πελάτη και επιθυμεί την άμεση καταβολή του, τότε μπορεί να μεταβεί σε οποιοδήποτε κατάστημα της ΔΕΗ, προσκομίζοντας ένα πρόσφατο λογαριασμό και την αστυνομική του ταυτότητα – ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο.

Για τη διευκόλυνσή τους οι ανωτέρω πελάτες – πριν από τη μετάβασή τους σε κατάστημα της ΔΕΗ – είναι προτιμότερο να έχουν σχετική ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα, καλώντας στο 11770.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ