Μεγάλες αντιδράσεις για τα "αόρατα" αρνιά του Lidl με τα 3,99 ευρώ

Μεγάλες αντιδράσεις για τα "αόρατα" αρνιά του Lidl με τα 3,99 ευρώ
Εξηγήσεις από τη Lidl Hellas για την εξάντληση των αποθεμάτων αρνιών που δίνονταν σε ιδιαίτερα οικονομικές τιμές ζητά με επιστολή της η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γ.Γ. Καταναλωτή, μετά το χθεσινό σάλο που δημιουργήθηκε.

Η υπηρεσία ζητά από τη Lidl να χορηγήσει εντός μιας ημέρας αναλυτικά παραστατικά για τον αριθμό των τεμαχίων αρνιών που είχε προμηθευτεί, για τον αριθμό που πούλησε τελικά και αν συνεχίζει να διαφημίζει την προσφορά παρά την εξάντληση των αποθεμάτων.

Αναλυτικά, η επιστολή της στην εταιρία, αναφέρει:

«Ενημερωθήκαμε από τον τύπο και δεχθήκαμε επιπρόσθετα και κλήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας μας από καταναλωτές σχετικά με την ταλαιπωρία την οποία υπέστησαν στην προσπάθειά τους να προμηθευθούν προϊόν που διακινεί η εταιρεία σας, το οποίο κατά τη διαφήμισή σας είναι σε προσφορά. Ειδικότερα στην ιστοσελίδα σας αναγράφεται ως εβδομαδιαία προσφορά «αρνί νωπό ολόκληρο Ελλάδος, το κιλό 3,99 ευρώ, από Κυριακή 13.04 έοκ Μ. Σάββατο 19.04».

Ωστόσο, οι καταναλωτές καταγγέλλουν ότι χθες, πρώτη ημέρα της εν λόγω προσφοράς προσήλθαν στα καταστήματά σας και ενημερώνονταν ότι είχαν εξαντληθεί τα αποθέματα και ότι εναλλακτικά θα μπορούσαν να προμηθευτούν αρνί σε άλλη τιμή. Ομοίως, σε διάφορες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο επισημαίνεται ότι διατέθηκαν ελάχιστες συσκευασίες του διαφημιζόμενου προϊόντος κατά την πρώτη ημέρα της προσφοράς και ότι οι καταναλωτές ενημερώνονταν στο κατάστημα ότι η προσφορά τελείωσε και ότι θα μπορούσαν να προμηθευτούν, εφόσον το επιθυμούσαν, άλλα προϊόντα (αρνιά) με μεγαλύτερο αντίτιμο.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την περ. ε του άρθρου 9στ Ν.2251/1994 απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση ως παραπλανητική εμπορική πρακτική η οποία συνίσταται σε «πρόσκληση για αγορά προϊόντων σε μια καθορισμένη τιμή, χωρίς να γίνεται γνωστή η ύπαρξη των οποιωνδήποτε εύλογων λόγων που μπορεί να έχει ο προμηθευτής για τους οποίους πιστεύει ότι δεν θα μπορέσει να προμηθεύσει ή να αναθέσει σε άλλο προμηθευτή να προμηθεύσει τα προϊόντα αυτά ή ισοδύναμά τους στην τιμή αυτή μέσα σε εύλογο διάστημα και σε εύλογες ποσότητες, λαμβανομένων υπόψη του προϊόντος, της κλίμακας διαφήμισης αυτού και της τιμής που προσφέρεται (διαφήμιση «δόλωμα»)».

Σημειώνεται δε επιπρόσθετα ότι είναι λογικό να θεωρηθεί ότι δεν υφίστανται «εύλογες ποσότητες» όταν τα αποθέματα του προϊόντος δεν επαρκούν να καλύψουν τη ζήτηση της πρώτης ημέρας προσφοράς. Σε κάθε δε περίπτωση όταν ενόψει και της αναμενόμενης ζήτησης η εταιρεία δε μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα εξαντληθεί το προϊόν αυτό ήδη από την πρώτη ημέρα, τότε θαεπρεπε να ενημερώσει σχετικώς με πληρότητα και σαφήνεια το καταναλωτικό κοινο (πβ. την από 10.02.2011 Απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου Γερμανίας BGH. Urteil vom 10.12.2009 - I ZR 183/09 - η οποία σημειωτέον ότι εκδόθηκε κατά της μητρικής σας εταιρείας στη Γερμανία (Lidl) για ανάλογη αθέμιτη εμπορική πρακτική).

Εν όψει των ανωτέρω σας καλούμε να υποβάλετε τις απόψεις σας και επιπρόσθετανα χορηγήσετε στοιχεία σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα εντός προθεσμίας μιας ημέρας:

α) Ποιος είναι ο αριθμός των τεμαχίων των αρνιών με τιμή 3,99 ευρώ το κιλό που εχετε προμηθευτεί για να προωθήσετε στο καταναλωτικό κοινό, συνολικά και ανά κατάστημα στην Ελλάδα, προσκομίζοντας και τα σχετικά παραστατικά,

β) Ποιος είναι ο αριθμός των τεμαχίων των αρνιών με τιμή 3,99 ευρώ το κιλό που πωλήσατε στο καταναλωτικό κοινό την πρώτη ημέρα της προσφοράς, συνολικά και ανά κατάστημα στην Ελλάδα, προσκομίζοντας και τα σχετικά παραστατικά,

γ) Αν παρά την εξάντληση των αποθεμάτων του εν λόγω προϊόντος στη συγκεκριμένη τιμή συνεχίζετε να διαφημίζετε την προσφορά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ