Ποιες επιχειρήσεις πλήττονται περισσότερο από την έλλειψη δανεισμού

Ποιες επιχειρήσεις πλήττονται περισσότερο από την έλλειψη δανεισμού
Στην τελευταία τετραετία, από το βαθύτερο σημείο έναρξης  της παγκόσμιας ύφεσης, ο όγκος του τραπεζικού δανεισμού προς τον ιδιωτικό τομέα, στις μεν ΗΠΑ έχει μειωθεί κατά-4.74% σε απόλυτους όρους, στο δε Ηνωμένο Βασίλειο κατά 0.58%.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ, η περσινή μέτρια επέκταση χορηγήσεων (δανείων) έχει εξαλειφθεί από τον πληθωρισμό. Στις ΗΠΑ, σε πραγματικούς όρους, σημειώθηκε μείωση στο τραπεζικό δανεισμό περίπου 0,1% το 2013, και στο Ηνωμένο Βασίλειο 2,2%.

Συμπερασματικά, ο Τραπεζικός δανεισμός προς τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, στην ομάδα των χωρών των G7 παρέμεινε στάσιμος από το προηγούμενο έτος, με μία ασήμαντη αύξηση μόλις 0.1%, σε πραγματικούς όρους, σύμφωνα με έρευνα της UHYπου αποκαλύπτει τις σημαντικές αυτές αδυναμίες της Τραπεζικού κλάδου των χωρών του G7.

Η έρευνα που διενέργησε η UHYστο θέμα του Τραπεζικού Δανεισμού ουσιαστικά καταλήγει στο ότι:

  • Οι μικρότερες επιχειρήσεις έχουν πληγεί περισσότερο από την «κρυφή πιστωτική στενότητα»
  • H Χορήγηση δανείων στις σημαντικές αναδυόμενες οικονομίες οδηγείται στα ύψη του.

Η UHY στη μελέτη της προσθέτει ότι: οι λοιπές χώρες που πλήττονται περισσότερο από τη συνεχιζόμενη πτώση σε τραπεζικό δανεισμό τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ήταν εκείνες που έχουν πληγεί περισσότερο από την τραπεζική κρίση, όπως η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία και η Ελλάδα. Όμως, συγκεκριμένες χώρες, όπως η Αυστραλία και ο Καναδάς, οι οποίες διέφυγαν την παγκόσμια ύφεση, τα έχουν πάει πολύ καλύτερα

Ο LadislavHornan, διεθνής Πρόεδρος της UHYδήλωσε «Σχεδόν έξι χρόνια μετά από την έναρξη της τραπεζικής κρίσης, μόνο τώρα βλέπουμε μέτριες αυξήσεις στο τραπεζικό δανεισμό σε πολλές από τις βασικές παγκόσμιες οικονομίες.»

«Η συνεχιζόμενη αυτή ξηρασία σε τραπεζικό δανεισμό στις ανεπτυγμένες οικονομίες δεν είναι μόνο μια “ερώτηση όρεξης” (questionofappetite) - πρόκειται για κανονισμούς από τις Εποπτικές Αρχές οι οποίες ανησυχούν για την πιθανή επανάληψη της τραπεζικής κρίσης και απαιτούν όπως οι τράπεζες δημιουργούν ένα πλαφόν ασφάλειας κρίσεων δηλαδή να κατέχουν επαρκή κεφάλαια για τις δραστηριότητές τους, και αυτό καταλήγει να κάνει το δανεισμό πιο ακριβά.»

«Όσο σιγά σιγά τα πράγματα αρχίζουν να καλυτερεύουν και οι τράπεζες δανείζουν περισσότερα, δεν είναι αρκετό για να ξεκινήσει η αύξηση σε κεφαλαιουχικές επενδύσεις από τις επιχειρήσεις που τόσες πολλές οικονομίες προσμένουν να δουν.»

Αντίθετα, σε πολλές μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες, ο τραπεζικός δανεισμός συνεχίζει να πετάει στα ύψη, όπως στις αποκαλούμενες χώρες BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα) ανοίγοντας το δρόμο της ανάπτυξης τους. Η Βραζιλία έχει δει τον τραπεζικό δανεισμό στο ιδιωτικό τομέα να υψώνεται στο 115% με βάση από το 2009, και ο δανεισμός στην Κίνα έχει αυξηθεί 112%.

Η UHYεπισημαίνει ότι ακόμα και εάν, με εξαίρεση την Κίνα, ο πληθωρισμός στις οικονομίες BRIC ήταν υψηλός, η ανάπτυξη δανεισμού παρέμεινε σε πολύ σημαντικά επίπεδα, ακόμη και σε πραγματικούς όρους: η μέση ανάπτυξη δανεισμού σε όλες τις τέσσερις χώρες το 2013 ήταν 18,1%. Στην Κίνα ο δανεισμός αυξήθηκε κατά 21% στο προηγούμενο έτος και ο πληθωρισμός ήταν σχετικά μέτριος στο 2.6%

Ο LadislavHornan προσέθεσε: "ο τραπεζικός δανεισμός, στις αναδυόμενες αγορές, διογκώνεται από την αρχή της παγκόσμιας ύφεσης και εξακολουθεί να μην παρουσιάζει κανένα σημάδι υποχώρησης. Συνήθως, ενώ οι τράπεζες ενεργούν ως προς τον δανεισμό άνετα στις αναδυόμενες αγορές, επειδή συνολικά τα επίπεδα χρέους είναι σχετικά χαμηλά, τώρα υπάρχουν αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσο τα επίπεδα χρέους στην Κίνα είναι βιώσιμα, και ποιος θα είναι ο αντίκτυπος σε άλλες χώρες, θα υπάρξει πιστωτική κρίση εκεί!"

UHY εξηγεί ότι, δεδομένου ότι πολλές από τις κορυφαίες οικονομίες έπεσαν σε ύφεση, αρκετές από τις αναδυόμενες οικονομίες κλειδί είδαν έντονη ανάπτυξη. Ενώ η παραγωγή αυξάνεται, η δημοσιονομική πολιτική, όπως το Ομοσπονδιακό Πρόγραμμα Ποσοτική Χαλάρωσης - FederalReserve’sQuantitativeEasing (QE)- ώθησε τις αποδόσεις ομολόγων σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, προτρέποντας πολλούς επενδυτές να αναζητήσουν καλύτερες αποδόσεις στις αναδυόμενες οικονομίες. Ωστόσο, ορισμένες αναδυόμενες οικονομίες θα μπορούσε να επηρεαστεί από το πρόγραμμα του FederalReserve αγοράς περιουσιακών στοιχείων - QEassetpurchaseprogramme (knownas ‘tapering’).

Ο EricWaidergornσυνεταίρος του γραφείου της UHYMoreira-Auditores στη Βραζιλία, μέλος του δικτύου UHY ανέφερε ότι: « η αύξηση δανεισμού βοήθησε την Βραζιλία να αποφύγει την οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια, αλλά οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές για την οικονομία της είναι ακόμα αβέβαιες. Ένα σημαντικό θέμα που τίθεται είναι αν κατά πόσο οι επιχειρήσεις της Βραζιλίας θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τα επίπεδα του χρέους που έλαβαν όταν θα επιβραδυνθεί η οικονομία της Βραζιλίας. Υπάρχουν επίσης ανησυχίες ως προς τη βιωσιμότητα των επιπέδων δανειοδοτήσεων της Κίνας. Μια κρίση εκεί θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στην Βραζιλία δεδομένου ότι είναι μια τέτοια σημαντική αγορά για εμάς.»

Οι Μικρότερες επιχειρήσεις έχουν σκληρότερα επηρεαστεί, καθόσον τα προβλήματα χρηματοδότησης συνεχίζουν, παρά την ανάκαμψη.

UHY λέει ότι η συνεχιζόμενη ύφεση στο δανεισμό στις ανεπτυγμένες οικονομίες έχει χτυπήσει τις μικρότερες επιχειρήσεις πολύ σοβαρά, αυτό επειδή οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές ομολόγων για να καλύψουν το κενό χρηματοδότηση τους.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η δανειοδότηση μέσω εταιρικών ομολόγων αυξήθηκε κατά 35% τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 44% και στη Γαλλία κατά 35%.

Ο Ladislav Hornan ανέφερε: "τα εταιρικά ομόλογα έχουν από καιρό καταστεί ένας καλός τρόπος για τις μεγάλες εταιρείες να βρουν τη χρηματοδότηση που χρειάζονται, αλλά όπως και ο τραπεζικός δανεισμός έχει στερέψει, τώρα έχουν γίνει ζωτικής σημασίας εργαλείο χρηματοδότησης Οι Μικρότερες επιχειρήσεις δεν έχουν την ίδια πολυτέλεια, όμως η έκδοση ομολόγων μπορεί να είναι αρκετά δαπανηρή όσον αφορά τις αμοιβές συμβούλων και τις λοιπές επιβαρύνσεις.

Οι προσπάθειες να δημιουργηθεί μια αγορά ομολόγων για να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ είναι καλοδεχούμενες, θα έρθουν πάρα πολύ αργά για αυτόν τον οικονομικό κύκλο.»

Προσέθεσε δε τα εξής: «αν και η ανάκαμψη εδραιώνεται τώρα σε πολλές αναπτυγμένες οικονομίες, προβλήματα σχετικά με την Τραπεζική χρηματοδότηση είναι πολύ μακριά από την ολοκλήρωσή. Πολλές τράπεζες αδυνατούν ακόμη να δανείζουν, ειδικά στις μικρότερες επιχειρήσεις, αφήνοντας τις επιχειρήσεις αυτές να αντιμετωπίζουν μια κρυφή πιστωτική κρίση (hiddencreditcrunch).»

Ο Πίνακας παρακάτω δίνει μια εικόνα της Δανειοδότησης στον Ιδιωτικό Τομέα κατά χώρα:

Χώρα

% αλλαγής
(4 έτος)

% αλλαγής
(1 έτος)

Ετήσιος Ρυθμός Πληθωρισμού (2013)

Μεταβολή % σε πραγματικούς όρους (1 έτος)

Βραζιλία

115.20%

17.90%

6.2

10.59%

Κίνα

112.14%

21.40%

2.6

18.27%

Ινδία *

88.90%

14.20%

10.9

1.76%

Ρωσία

72.17%

18.90%

6.8

10.85%

Σιγκαπούρη

54.30%

16.90%

2.4

14.05%

Μαλαισία

36.66%

13.60%

2.1

11.21%

Βέλγιο

20.52%

1.70%

1.1

0.56%

Καναδάς

19.54%

4.70%

0.9

3.76%

Αυστραλία

17.16%

5.40%

2.4

2.86%

Δημοκρατία της Τσεχίας

12.76%

2.50%

1.4

1.04%

Αυστρία

12.67%

-0.90%

2

-2.91%

Γαλλία

9.75%

-0.10%

0.9

-0.99%

Δανία

4.84%

-0.60%

0.8

-1.41%

Μεξικό

4.72%

-0.60%

3.8

-4.36%

Ολλανδία

3.64%

-0.70%

2.5

-3.23%

Γερμανία

3.42%

1.30%

1.5

-0.22%

Κροατία

3.10%

-4.00%

2.2

-6.12%

Μεγ. Βρετανία

-0.58%

0.40%

2.6

-2.24%

Ιταλία

-0.91%

-2.40%

1.2

-3.53%

Ιρλανδία

-1.40%

-5.90%

0.5

-6.36%

Ιαπωνία

-2.22%

3.40%

0.4

3.04%

Η.Π.Α

-4.74%

1.40%

1.5

-0.13%

Ισπανία

-10.54%

-6.50%

1.4

-7.80%

BRIC AVERAGE

97.10%

18.10%

16.29%

G7 AVERAGE

3.50%

0.10%

0.13%

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ