Βήμα-βήμα η διαδικασία για να… χωρίσετε φορολογικά

Χωρίς επίσκεψη στην εφορία αλλά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας η υποβολή της χωριστής φορολογικής δήλωσης – Τι θα ισχύσει για τα «σύμφωνα συμβίωσης»

Βήμα-βήμα η διαδικασία για να… χωρίσετε φορολογικά

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δεν θέλει να ταλαιπωρήσει όσους θέλουν να πάρουν… φορολογικό διαζύγιο. Έτσι, η υποβολή της αίτησης για ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις, θα μπορεί –από σήμερα κιόλας- να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που τέθηκε στη διάθεση του κοινού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν την ηλεκτρονική αίτησή τους το αργότερο μέχρι τις 28/02.

Για την υποβολή χωριστών δηλώσεων, ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων γνωστοποιεί στην Α.Α.Δ.Ε. την επιλογή του αυτή, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr, στο σύνδεσμο: https://www.aade.gr/polites/eisodema/gnostopoiese-choristes-deloses, είτε με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης, είτε μέσω ειδικώς για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένου λογιστή – φοροτεχνικού με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του τελευταίου. Η ειδική εξουσιοδότηση προς τον λογιστή για τη γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης γίνεται μέσω του TAXISnet.

Εάν μόνον ο ένας εκ των συζύγων γνωστοποιήσει την επιλογή του για υποβολή χωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ενημερώνεται ο άλλος σύζυγος από την Α.Α.Δ.Ε. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει στη διάθεσή της. H επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης μπορεί να ανακαλείται αποκλειστικά μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, δεν είναι δυνατή η ανάκληση της δήλωσης και η υποβολή κοινής δήλωσης. Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή γνωστοποίησης της επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης θα παραμείνει διαθέσιμη και μετά την 28η Φεβρουαρίου 2019 και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αποκλειστικά για τους φορολογούμενους που συνάπτουν ή δηλώνουν γάμο μετά τις 28/2/2019. H γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται άπαξ και δεν ανακαλείται. Τέλος, διευκρινίζεται ότι η εφαρμογή αυτή δεν αφορά τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, ούτε φορολογούμενους σε διάσταση, πτώχευση και δικαστική συμπαράσταση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ