Κι όμως οι Έλληνες πληρώνουν κανονικά τους φόρους τους (πίνακας)

Κι όμως οι Έλληνες πληρώνουν κανονικά τους φόρους τους (πίνακας)
Όποιος πιστεύει ότι οι Έλληνες φεσώνουν το κράτος και αφήνουν απλήρωτους τους φόρους τους, θα πρέπει να το ξανασκεφτούν καθώς τα στοιχεία δεν θα τους επιβεβαιώνουν. Ναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία μπορεί να φτάνουν στα 95 δισ. ευρώ και ο αριθμός των οφειλετών να ξεπερνά τα τέσσερα εκατομμύρια. Πώς όμως θα σας φαινόταν αν από τους υποτιθέμενους μπαταχτσήδες σας λέγαμε ότι περίπου 505 χιλιάδες χρωστάνε έως... 10 ευρώ; Πώς θα σας φαινόταν αν σας λέγαμε ότι 398.004 χρωστάνε 10 έως 50 ευρώ; Ή ότι 1.485.693 οφείλουν λιγότερα από 500 ευρώ; Και όλα αυτά σε μια περίοδο που οι φόροι, από ΕΝΦΙΑ και φόρο εισοδήματος μέχρι ΦΠΑ και τέλη κυκλοφορίας, πέφτουν... βροχή. 

Μόλις 69 φυσικά και νομικά πρόσωπα χρωστούν πάνω από 100.000.000 ευρώ έκαστος και συνολικά 28,7 δισ. ευρώ ή το 31% περίπου του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. Ακόμη, 7.296 οφειλέτες έχουν οφειλές ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ και συνολικά οφείλουν 74 δισ. ευρώ, επί συνόλου οφειλών 92,9 δισ. ευρώ. Η διάρθρωση των οφειλών καταδεικνύει ότι οι μεγάλες οφειλές είναι συγκεντρωμένες σε λίγα πρόσωπα και αφορούν μεταξύ άλλων υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, ΔΕΚΟ αλλά και ιδιωτικές και εάν δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, είναι αδύνατη η είσπραξή τους. Περίπου το 1/3 του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο είναι απλήρωτα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ενώ το 1/5 είναι χρέη από απλήρωτο ΦΠΑ. Τα αποκαλυπτικά αυτά στοιχεία περιλαμβάνονται στην αναλυτική έκθεση απολογισμού δράσης των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2016 και είναι δε τα πλέον ενδεικτικά για την ανισοκατανομή των φορολογικών βαρών και την αδυναμία του φοροεισπρακτικού μηχανισμού να εισπράξει τεράστια ποσά οφειλών από φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου, οι οποίες συσσωρεύτηκαν τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, με αποκορύφωμα την τελευταία εξαετία όπου δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο μέρος του σημερινού τεράστιου ποσού των απλήρωτων οφειλών προς το Δημόσιο. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ που αφορούν το υπόλοιπο των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο την 1η-12-2016:

  • Το συνολικό ποσό των οφειλών διαμορφώθηκε την 1η-122016 σε 92,882 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,6% έναντι του ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών που είχαν συσσωρευτεί την 1η-122015 (85,5 δισ. ευρώ).
  • Μόλις 69 φυσικά και νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν στο… 0,0016% του συνόλου των οφειλετών του Δημοσίου χρωστούν το 30,8% του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις ΔΟΥ. Οφείλουν δηλαδή ένα ποσό μαμούθ της τάξεως των 28,65 δισ. ευρώ! Καθένας από τους φορολογούμενους αυτούς οφείλει στο Δημόσιο ποσό αρχικού χρέους μεγαλύτερο των 100.000.000 ευρώ.
  • Οι οφειλέτες με αρχικό ποσό χρέους μεγαλύτερο των 300.000 ευρώ είναι μόλις 16.290, αντιπροσωπεύουν το 0,4% του συνόλου των φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, αλλά χρωστούν συνολικά 78,79 δισ. ευρώ ή το 84,8% του συνολικού ποσού ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο.
  • Την ίδια ώρα 2.388.899 φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία αντιστοιχούν στο 55,4% του συνόλου των οφειλετών του Δημοσίου, χρωστούν έως και 500 ευρώ ο καθένας και συνολικά μόλις 340,38 εκατ. ευρώ ή το 0,4% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπόλοιπου οφειλών. Από αυτούς, 903.206 που αντιπροσωπεύουν το 20,9% του συνόλου χρωστούν το πολύ μέχρι 50 ευρώ ο καθένας και συνολικά μόλις 12 εκατ. ευρώ, ενώ 1.485.693, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 34,5% του συνόλου, οφείλουν από 50,01 έως και 500 ευρώ και συνολικά μόλις 327,8 εκατ. ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι ότι από όσους χρωστούν μέχρι 50 ευρώ, οι περισσότεροι -505.202 ή 11,7% του συνόλου όλων των οφειλετών χρωστούν το πολύ μέχρι 10 ευρώ ο καθένας!
  • Το 83,8% του συνόλου των οφειλετών του Δημοσίου -που αντιστοιχεί σε ένα πλήθος 3.614.047 φυσικών και νομικών προσώπων χρωστά ποσά βασικής οφειλής μέχρι 3.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων χρεών αυτού του τεράστιου αριθμού οφειλετών ανέρχεται μόλις σε 1,82 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί στο 2% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο.
  • Το 2016 αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που ελήφθησαν σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, οι κατασχέσεις απαιτήσεων οφειλετών του Δημοσίου εις χείρας τρίτων (οι κατασχέσεις καταθέσεων, μισθών, συντάξεων, ενοικίων και λοιπών εσόδων και εισοδημάτων των οφειλετών) ανήλθαν το 2016 σε 1.533.451, σημειώνοντας αύξηση 128,6% έναντι του 2015 (670.728). Επίσης, τα προγράμματα πλειστηριασμού περιουσιακών στοιχείων αυξήθηκαν κατά 10%, από 16.379 το 2015 σε 18.005 το 2016.
  • Από τα 92,88 δισ. ευρώ του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπόλοιπου των χρεών προς το Δημόσιο της 1ης/12/2016, τα 31,582 δισ. ευρώ (34%) είναι καταλογισθέντα πρόστιμα του ΚΒΣ, τα 19,97 δισ. ευρώ (21,5%) είναι καταλογισμοί ΦΠΑ, τα 17,21 δισ. ευρώ (18,5%) αφορούν φόρο εισοδήματος (Φ.Ε.), τα 9,03 δισ. ευρώ (9,7%) αφορούν δάνεια εγγυημένα από το Δημόσιο που οι εγγυήσεις τους έχουν καταπέσει και τα υπόλοιπα 15,08 δισ. ευρώ (16,2%) αφορούν λοιπές κατηγορίες οφειλών που έχουν βεβαιωθεί στις ΔΟΥ (φόρους περιουσίας, φόρους κατανάλωσης, πρόστιμα έμμεσων φόρων, δικαστικά έξοδα κ.λπ.).

Ιδού και ο πίνακας με την ανάλυση των οφειλών

Χρέος από...... έωςΠλήθος ΑΦΜΧρέος σε .000 ευρώ
- 10505.202945
10 50398.00411.584
50 5001.485.693327.852
500 2.0001.024.402988.257
2.000 3.000200.746492.751
3.000 5.000213.003824.396
5.000 10.000208.5111.460.157
1.000 20.000125.3371.750.298
20.000 50.00083.4312.567.912
50.000 100.00030.0772.090.091
100.000 150.00010.6941.298.022
150.000 300.00010.8972.276.935
300.000 1.000.0008.9944.784.272
1.000.000 1.500.0001.7452.125.420
1.500.000 10.000.0004.42616.392.955
10.000.000 100.000.0001.05626.837.918
100.000.000και πάνω6928.652.491
4.312.28792.882.257

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ