Πώς θα προστατέψετε τον μισθό σας από την κατάσχεση της εφορίας

Πώς θα προστατέψετε τον μισθό σας από την κατάσχεση της εφορίας
Το γεγονός ότι ο Απρίλιος δεν είχε πολλές φορολογικές υποχρεώσεις –τουλάχιστον συγκριτικά με τη λαίλαπα που έρχεται από τον επόμενο μήνα- δεν εμπόδισε τη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία ύψους 694 εκατ. ευρώ μέσα σε μόλις έναν μήνα. Έτσι, το σύνολο των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών έφτασε στο τετράμηνο στα 4,33 δις. ευρώ. Αν προστεθούν και οι οφειλές που είχαν συσσωρευτεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, τότε το συνολικό χρέος, ανέρχεται πλέον στα 87,889 δις. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 50% του ΑΕΠ.

Η μη είσπραξη, φέρνει περισσότερα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογουμένων στην εφορία. Παρά τις αλλεπάλληλες ρυθμίσεις (από τις 36 δόσεις φτάσαμε στις 48 και μετά στις 100) τα ληξιπρόθεσμα εκτοξεύτηκαν στο 50% του ΑΕΠ. Χρέη 4,33 δις. ευρώ πρόλαβαν να συσσωρεύσουν οι φορολογούμενοι μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2016 ενώ ο μέσος όρος ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια διαμορφώνεται στο ένα δις. ευρώ νέου χρέους ανά μήνα. Δεύτερη χώρα στη σχετική κατάταξη είναι η Μάλτα με τις οφειλές ως προς το ΑΕΠ να μην ξεπερνούν το 15% ενώ ακολουθεί η Κύπρος με περίπου 10%. Όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης κινούνται χαμηλότερα και από το 10%. Κατά καιρούς, στο ελληνικό υπουργείο Οικονομικών έχουν γίνει διάφορες συζητήσεις για διαγραφή των οφειλών που θεωρούνται πλέον μη εισπράξιμες προκειμένου οι στατιστικές να αποδώσουν την πραγματική εικόνα, ωστόσο καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν ανέλαβε την ευθύνη να «σβήσει» οφειλές.

Προς το παρόν, το βάρος του υπουργείου Οικονομικών πέφτει στο να ειδοποιηθούν οι οφειλέτες (ακόμη και οι μικροοφειλέτες) προκειμένου να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Μοναδική άμυνα για τους μικροοφειλέτες είναι να σπεύσουν και να δηλώσουν τον ακατάσχετο λογαριασμό τους. Χρήσιμες θα σας φανούν οι παρακάτω πληροφορίες:

  • Κάθε φυσικό πρόσωπο που φορολογείται στην Ελλάδα δικαιούται να διατηρεί έναν μοναδικό λογαριασμό, ατομικό ή κοινό, σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, στον οποίο οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων 1000 ευρώ (από τα 1000 έως τα 1500 ευρώ μπορεί να κατασχεθεί το 50% του υπολοίπου άρα το σύνολο φτάνει στα 1250 ευρώ.
  • 2. Στην περίπτωση φορολογουμένων, μισθωτών ή συνταξιούχων, ο ως άνω λογαριασμός είναι αποκλειστικά αυτός στον οποίο πιστώνονται περιοδικά μισθοί, συντάξεις ή / και ασφαλιστικά βοηθήματα κατά περίπτωση.
  • 3. Για τη γνωστοποίηση, στη Φορολογική Διοίκηση, του μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού του λογαριασμού, ο ενδιαφερόμενος πολίτης υποβάλλει ηλεκτρονικά Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση, μέσω εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) στο περιβάλλον TAXISnet, με την οποία ενημερώνει για τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (σε μορφή IBAN).
  • 4. Κάθε ενδιαφερόμενος που γνωστοποιεί στη Φορολογική Διοίκηση τον μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό του λογαριασμό κατά τα ανωτέρω, οφείλει να ενημερώνει αμελλητί, υποβάλλοντας νέα Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση με τον ίδιο τρόπο, τον αριθμό IBAN τυχόν νέου λογαριασμού του σε περίπτωση που ο προηγούμενος - ήδη δηλωμένος- κλείσει για οποιονδήποτε λόγο ή εφόσον επιθυμεί την αλλαγή του παλαιού λογαριασμού με νέο.
  • 5. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει εξασφαλίσει ότι το πιστωτικό ίδρυμα έχει ήδη συσχετισμένο τον Α.Φ.Μ. του με τον λογαριασμό IBAN που ως (συν)δικαιούχος προτίθεται να δηλώσει στο περιβάλλον TAXISnet.