Ο «χάρτης» των εισοδημάτων από τα ενοίκια κατοικιών και γραφείων - Πως θα συμπληρώσετε σωστά το Ε2

Ο «χάρτης» των εισοδημάτων από τα ενοίκια κατοικιών και γραφείων - Πως θα συμπληρώσετε σωστά το Ε2

Σε ενοίκιο μένουν 1.406.379 νοικοκυριά, πληρώνοντας μισθώματα αξίας πάνω από 3,1 δισ. ευρώ συνολικά

Ξεπερνούν τα 8,4 δισ. ευρώ τα εισοδήματα που δήλωσαν το 2023 συνολικά 1.591.509 φορολογούμενοι από την εκμίσθωση κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων, όπως καταστήματα, γραφεία, αποθήκες και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών (γκαράζ).

Τα 4,2 δισ. ευρώ δηλώθηκαν από 1.041.391 φορολογούμενους από την εκμίσθωση κατοικιών, ενώ αντίστοιχο ποσό δήλωσαν άλλοι 550.118 φορολογούμενοι από την εκμίσθωση επαγγελματικών ακινήτων.

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων των περυσινών φορολογικών δηλώσεων, σε ενοίκιο μένουν 1.406.379 νοικοκυριά, πληρώνοντας μισθώματα αξίας πάνω από 3,1 δισ. ευρώ συνολικά. Σε 870.704 ανέρχονται οι φορολογούμενοι που δηλώνουν ότι φιλοξενούνται.

Πρώτη κατοικία δηλώνουν 5.073.322 φορολογούμενοι, από τους οποίους 1.798.246 εμφανίζουν στη φορολογική τους δήλωση ότι τη μισθώνουν ή ότι τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν. Ιδιόκτητη πρώτη κατοικία έχουν 3.275.076 νοικοκυριά, ενώ 963.789 έχουν παράλληλα και εξοχικό. Δευτερεύουσα κατοικία στο χωριό ή στην πόλη διαθέτουν 196.102 φορολογούμενοι. Σε 1.510 ανέρχεται ο αριθμός των υπόχρεων που δηλώνουν ότι έχουν ακίνητα προς εκμετάλλευση στο εξωτερικό. Το πλήθος αυτών των ακινήτων ανέρχεται σε 21.227 ενώ τα εισοδήματα που δηλώνουν ότι αποκτούν ανέρχονται σε 16,789 εκατ. ευρώ.

Εν όψει της υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εξέδωσε αναλυτικό οδηγό με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων για την συμπλήρωση κρίσιμων κωδικών του εντύπου Ε2 από τους φορολογούμενους που το 2023 απέκτησαν εισοδήματα, πραγματικά η τεκμαρτά, από οποιαδήποτε είδος μίσθωσης ή χρήσης ακινήτων καθώς και για όσους δεν εισέπραξαν τα ενοίκια.

Στον οδηγό περιγράφονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να αποφύγουν λάθη και παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένο φόρο. Να σημειωθεί ότι τα εισοδήματα από το Ε2 μεταφέρονται αυτόματα στο έντυπο Ε1 για να φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με συντελεστές που ξεκινούν από 15% και φθάνουν έως και 45% ενώ ένα ποσοστό 5% των εισπράξεων από τα ενοίκια αναγνωρίζεται από την Εφορία ως δαπάνη για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση και άλλες λειτουργικές ανάγκες των εκμισθούμενων ακινήτων.

Ακολουθούν οι 13 ερωτήσεις- απαντήσεις που δίνει η ΑΑΔΕ σχετικά με το έντυπο Ε2 για τα εισοδήματα από ακίνητα.

1.Πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε2 της Συζύγου/ΜΣΣ σε περίπτωση εγγάμων;

Στην περίπτωση εγγάμων και εφόσον η Σύζυγος/ΜΣΣ έχει εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε του υπόχρεου/συζύγου, με την επιλογή «Ε2 Συζύγου/ΜΣΣ».

2. Με ποιον τρόπο υποβάλλεται το έντυπο Ε2 σε περίπτωση που έχει στην ιδιοκτησία του ακίνητα, τόσο ο σύζυγος όσο και η σύζυγος;

Και οι δύο σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν χωριστό έντυπο Ε2 για τα ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους, έστω και αν υπάρχει συνιδιοκτησία σε μερικά ή σε όλα τα ακίνητα.

3. Πώς συμπληρώνω τη στήλη ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ;

Η στήλη 17 (ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ) συμπληρώνεται υποχρεωτικά επιλέγοντας το είδος μίσθωσης και την κατηγορία χρήσης ακινήτου, όπως εκμίσθωση γραφείου, δωρεάν παραχώρηση κατοικίας, κενό κ.λπ.

4. Πως συμπληρώνω στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2023 το εισόδημα από βραχυχρόνια εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση;

Από το φορολογικό έτος 2023, έχουν προσυμπληρωθεί τα στοιχεία των ακινήτων και το συνολικό ποσό εισοδήματος από βραχυχρόνια εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση σύμφωνα με τα στοιχεία των ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Αφού ελέγξετε τα στοιχεία και εφόσον δεν συμφωνείτε, υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησής τους.

5. Πώς συμπληρώνω το Ε2 φορολογικού έτους 2023 όταν κατά την υποβολή του εμφανίζεται μήνυμα για ποσά μισθωμάτων με τα οποία δεν συμφωνώ;

Τα ποσά του ενημερωτικού μηνύματος αντλούνται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα δήλωσης μίσθωσης στοιχείων ακίνητης περιουσίας και αφορούν όλες τις ενεργές μισθώσεις του φορολογικού έτους 2023. Μπορείτε να ελέγξετε τη διάρκεια ισχύος των μισθωτηρίων και να προχωρήσετε σε λύση της μίσθωσης, όπου απαιτείται.

6. Πώς δηλώνεται ακίνητο και το εισόδημα που προκύπτει απ’ αυτό, που έχει στην κατοχή του ένα ανήλικο εξαρτώμενο τέκνο;

Το ακίνητο θα καταχωρηθεί στο Ε2 του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα, στον πρώτο πίνακα και στον πίνακα Ι (Εκμισθούμενα κ.λπ. Ακίνητα) των συμπληρωματικών στοιχείων επιλέγοντάς το στην πρώτη στήλη και συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. του τέκνου στις αντίστοιχες στήλες.

7. Κατά την συμπλήρωση του εντύπου Ε2 διαπιστώνω ότι δεν μου επιτρέπεται να επιλέξω και αντίστοιχα να συμπληρώσω το ετήσιο μίσθωμα σε μία από τις στήλες 13, 14, 15, 16. Τι να κάνω;

Αφού συμπληρώσετε τις υπόλοιπες στήλες του πρώτου πίνακα, και ανάλογα με το είδος μίσθωσης-χρήσης ακινήτου που θα επιλέξετε στη στήλη 17, θα ανοίξει πεδίο στο τέλος της εγγραφής στην οποία θα συμπληρώσετε το ετήσιο μίσθωμα.

Όταν επιλέξετε «Καταχώρηση» τότε το ετήσιο μίσθωμα θα καταχωρηθεί σε μία από τις στήλες για το ακαθάριστο εισόδημα σύμφωνα με την επιλογή που κάνατε στη στήλη 17.

8. Θα πρέπει να συμπληρώσω τα ποσά των στηλών 13, 14, 15, 16 στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4Δ2 (Εισόδημα από ακίνητη περιουσία) του εντύπου Ε1;

Εφόσον υποβάλετε οριστικά το έντυπο Ε2 τα ποσά των στηλών 13, 14, 15, 16 μεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1 όπου θα μπορέσετε να ελέγξετε την ορθότητα των ποσών που καταχωρήσατε στο Ε2. Εάν διαπιστώσετε λάθος θα πρέπει να διορθώσετε πρώτα το έντυπο Ε2 και στη συνέχεια να το οριστικοποιήσετε ξανά.

9. Η συμπλήρωση της στήλης 11 (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ Ή ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ) είναι υποχρεωτική;

Για το φορολογικό έτος 2023, η συμπλήρωση της στήλης (11) είναι υποχρεωτική.

10. Η στήλη Αριθμός Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας συμπληρώνεται υποχρεωτικά;

Συμπληρώνεται για τα μισθωτήρια των ακινήτων που έχουν κατατεθεί στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή. Δεν συμπληρώνεται ο αριθμός καταχώρησης του μισθωτηρίου που είχε παραληφθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

11. Πώς θα δηλώσω τα ανείσπρακτα ενοίκια;

Θα πρέπει πρώτα να απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία με τουλάχιστον ένα από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 και τα τυχόν προβλεπόμενα στις εγκυκλίους ΠΟΛ.1024/2016, ΠΟΛ.1102/2016 και στην Α.1061/2024 απόφαση. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία από τη υπηρεσία, θα υποβάλετε το Ε2 συμπληρώνοντας το ποσό των ανείσπρακτων ενοικίων για το οποίο έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση. Τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος στους κωδικούς 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2023, δηλώνονται ανά κατηγορία ακινήτου και είδος μίσθωσης στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2023.

12. Ποιον αριθμό παροχής θα συμπληρώσω σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, θέση στάθμευσης) οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται από τον κοινόχρηστο μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος;

Στις περιπτώσεις αυτές θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννεαψήφιο αριθμό 999999999.

13. Πώς συμπληρώνω τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για ακίνητο που δηλώνεται ως κενό και έχει γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος;

Το ακίνητο διαθέτει μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στον οποίο αναγράφεται ο αριθμός παροχής. Επίσης, αναγράφεται και σε όλους τους λογαριασμούς του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας που σας έχουν αποσταλεί στο παρελθόν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ