Πιστοποιήθηκαν 809 εργαζόμενοι για τον τομέα μετάλλου

Πιστοποιήθηκαν 809 εργαζόμενοι για τον τομέα μετάλλου

Συμμετείχαν 1.200 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα από όλους τους κλάδους της οικονομίας, σχεδόν από όλες τις περιφέρειες της χώρας και πιστοποιήθηκαν 809.

Συμμετείχαν 1.200 εργαζόμενοι στο πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων σε Τεχνικά Επαγγέλματα του κλάδου "Υλικά - Κατασκευές" τομέας "Μετάλλου"» του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑΝΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το πρόγραμμα οργάνωσε και υλοποίησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020, «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία».

Συμμετείχαν 1.200 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα από όλους τους κλάδους της οικονομίας, σχεδόν από όλες τις περιφέρειες της χώρας και πιστοποιήθηκαν 809.

Η κατάρτιση, 70 ωρών, έγινε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης και τα εκπαιδευτικά αντικείμενα ήταν τα εξής: τεχνικός συγκολλήσεων και κοπής μετάλλων, τεχνίτης ελασματουργός, τεχνίτης σωληνουργός, τεχνίτης εργαλειομηχανών, τεχνικός συντήρησης εγκαταστάσεων και εκπαιδευτικό επίδομα, μέχρι 350 ευρώ ανά ωφελούμενο, έλαβαν 1.051 συμμετέχοντες.

Το πρόγραμμα εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020, «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», και χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), κυρίως, και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Το ΕΒΕΠ υπενθυμίζει σε ανακοίνωσή του ότι υλοποιεί από το 2012, προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων και ανέργων σε σύγχρονα θεματικά αντικείμενα, που αντιστοιχούν στις ανάγκες και τις προοπτικές της αγοράς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ