ΑΣΕΠ: Προς δημοσίευση η προκήρυξη για 822 θέσεις στην ΑΑΔΕ

ΑΣΕΠ: Προς δημοσίευση η προκήρυξη για 822 θέσεις στην ΑΑΔΕ

Η προκήρυξη 1Γ/2022 απεστάλη προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Απεστάλη από το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Γ/2022 προκήρυξη, που αφορά στην πλήρωση οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4765/2021.

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις των κλάδων της εν λόγω προκήρυξης ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ