ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

30/08/2022 16:58 - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ: 3.720 μόνιμοι διορισμοί σε νοσοκομεία

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο ΦΕΚ η προκήρυξη του ΑΣΕΠ.
17/02/2022 16:08 - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ: Προς δημοσίευση η προκήρυξη για 822 θέσεις στην ΑΑΔΕ

Η προκήρυξη 1Γ/2022 απεστάλη προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.
30/11/2021 15:00 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 50 θέσεις σε Εθνικό Τυπογραφείο και ΤτΕ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 14 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 και λήγει…