Διευκρινίσεις για τους ασφαλισμένους στο πρ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και ένταξη στη ρύθμιση οφειλών

Τι προβλέπεται από το Υπουργείο Εργασίας

Διευκρινίσεις για τους ασφαλισμένους στο πρ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και ένταξη στη ρύθμιση οφειλών

Οι δυνατότητες ρύθμισης της οφειλής

Με το ν. 4611/2019, προβλέπεται ότι ο ασφαλισμένος οφειλέτης μπορεί να ρυθμίσει κατ’ επιλογή του είτε την παλιά οφειλή με περικοπή κατά 85% των τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών βαρών είτε το ποσό της οφειλής, όπως προκύπτει από τον επανυπολογισμό της, σύμφωνα με τους κανόνες του ν. 4387/2016, με περικοπή και σε αυτήν την περίπτωση κατά 85% των τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών βαρών της νέας οφειλής.

Ειδικά, όπως αναφέρεται σε απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου, για τους ασφαλισμένους στο πρ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, με την παρ. 16 του άρθρου 39 και του άρθρου 94 παρ. 4 του ν. 4387/2016, προβλέφθηκε η κατάργηση της ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ από την 1η Ιανουαρίου 2016. Στο πλαίσιο αυτό, για τους ασφαλισμένους μηχανικούς του πρ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με οφειλές από τον κλάδο της ειδικής προσαύξησης οι οποίοι επιλέγουν τον επανυπολογισμό της οφειλής τους με βάση τους κανόνες του ν. 4387/2016 κατά την ένταξή τους στη ρύθμιση, το ποσό που αντιστοιχεί στην ειδική προσαύξηση για τους μήνες που οφείλονται είναι μηδενικό.

Στην υπουργική απόφαση, επισημαίνεται πάντως ότι τα ποσά που έχουν καταβληθεί για την ειδική προσαύξηση, προσαυξάνουν το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει και δεν εντάσσονται στην ανωτέρω ρύθμιση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ