Έρχεται κύμα προσλήψεων καθαριστριών σε όλο το Δημόσιο

Έρχεται κύμα προσλήψεων καθαριστριών σε όλο το Δημόσιο
Ανοίγει ο δρόμος για νέες προσλήψεις στις υπηρεσίες καθαριότητας και άλλων κτιρίων του Δημοσίου, με τον νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που αφορά την επαναφορά των απολυμένων καθαριστριών.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με διάταξη άρθρου του νόμου 4099/2012, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 23 του Ν.4151/2013 και αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., μπορούν να παρατείνονται μέχρι την 31.12.2015 οι υπάρχουσες συμβάσεις ή να επανασυνάπτονται με την ίδια ημερομηνία λήξης ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και στις υπηρεσίες καθαριότητας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.»

Η τροποποιητική απόφαση προβλέπει την σύναψη νέων συμβάσεων για εκατοντάδες καθαρίστριες σε όλο το Δημόσιο ώστε να επαναπροσληφθούν όσες είναι σε καθεστώς ουσιαστικά ομηρίας όπως οι καθαρίστριες στα σχολεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ